Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 12 september 2017

Varför skall ni inte välja friskola?

De kommunala skolorna utmärker sig med:

En högre nivå behöriga lärare än friskolor.

Högre genomsnittliga löner som beror på att fler erfarna  lärare och pedagoger är anställda i kommunala än i friskolor.  
Kommunala skolor behöver inte dela ut vinst till riskkapitalister eller andra ekonomiska intressenter. Genom att gå på kommunal skola får du utbildning för hela din skolpeng, vinstdrivna skolor måste i det långa loppet generera vinst till ägarna.
De kommunala skolorna kan inte gå i konkurs, flera friskolor har redan gått i konkurs och fler lär göra det, då blir eleverna lämnade strandade och riskerar att behöva gå om delar av sin utbildning. 
Kommunala skolor har ett långsiktigt engagemang och har ett långsiktigt ansvar för att driva kvalitativ utbildning.  Politiska partier oberoende av färg vill begränsa friskolornas vinstuttag inför kommande val. Sittande regering vill lagstifta bort riskkapitalisterna och majoriteten av väljarna vill inte tillåta vinstutdelning. Därmed blir det allt svårare för vinstdriven skola att bedriva sin verksamhet och ägarnas intresse att driva skolorna vidare minskar i takt med att avkastningen minskar. 
Mindre skolor kan på grund av ekonomiska skäl tvingas ha blandade klasser och detta kan enligt studier bidra till att elever inte får den utmaning och utveckling som behövs för att nå sin potential.

tisdag 29 augusti 2017

Vinstintresset kvar när Petersvenskolan blir Klippans friskola.

Eftersom Pysslingen och Academedia redan valt att lägga ner Petersvenskolan i Klippan pga bristande lönsamhet så har personalen valt att fortsätta driften och bildat en Ekonomisk förening. Man vill dock inte släppa vinstintresset och har valt att starta en ekonomisk förening. En Ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar”, "ekonomiska föreningar är företag". Hade man inte haft några vinstintresse så hade man istället startat en ”ideell förening där normalt inga vinstintressen förekommer.” Det är svårt att tro att verksamheten har en ekonomisk bärighet, hade den haft det så hade inte Academedia valt att lägga ner verksamheten. Man hade kunnat hoppas på att man för barnen trygghets skull hade valt att driva en stabil verksamhet, men som så många gånger hittills så har friskolorna ett väldigt kortsiktigt synsätt.

torsdag 24 augusti 2017

Små skolor med blandade klasser ger sämre resultat

Mindre skolor kan på grund av ekonomiska skäl tvingas ha blandade klasser och detta kan enligt studier bidra till att elever inte får den utmaning och utveckling som behövs för att nå sin potential.
UNT.se: Sämre resultat i blandade klasser 
Forskning & Framsteg: Åldersblandade klasser sämre än vanliga

måndag 14 augusti 2017

Fortsatt svårt att sälja Klippans friskola, Vedbyvägen 19 - 21

Sedan Petersvenskolan i Klippan etablerade sig i lokalerna har fastighetsägaren av Vedbyvägen 19 21 försökt sälja fastigheten, det har inte gått bra. De politiska riskerna för att ha en friskola som hyresgäst är mycket stora och Academedia har aviserat en stängning av skolan. Då bildade personalen Klippans friskola och försöker driva verksamheten vidare trots de ökande krav som ställs på friskolor och trots de lönsamhetsproblem

fredag 2 juni 2017

Färre vill starta friskola

Färre ansöker om att starta eller utöka friskolor, visar siffror från Skolinspektionen. Omkring 250 ansökningar har kommit in inför läsåret 2018/19, vilket är en minskning med drygt 10 procent jämfört med året före.

fredag 26 maj 2017

Ökad vinst för Academedia, Petersvenskolans ägare, pengarna kunde gått till bättre utbildning.

Friskolekoncernen Academedia redovisar ett kraftigt lyft för såväl intäkter som resultat.
Rörelseresultatet ökade med 58 procent till 142 miljoner kronor för andra kvartalet, oktober-december, i det brutna räkenskapsåret.

tisdag 9 maj 2017

Stoppa vinstjakten i skolan

Sverige är ett unikt land på många bra sätt. Men när det kommer till skolan är vi unika på ett dåligt sätt. Vi är nämligen det enda landet i världen som tillåter helt oreglerade vinstuttag från skolor som vi finansierar med våra gemensamma skattepengar. Att som högerpartierna vägra se sambandet mellan vinstuttag och sämre kvalitet på undervisningen är att blunda för verkligheten och svika eleverna. Skattepengar ska gå till undervisning, inte till vinster.

fredag 28 april 2017

Förslag: Slopa köerna till friskolorna

LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund presenterar nya förslag för en likvärdig skola. De vill bland annat införa en ny portalparagraf i skollagen med krav på blandade elevgrupper, oavsett huvudman.

På DN Debatt skriver de om en överenskommelse med 25 förslag inom tre områden "för en skola som ger alla elever samma chans".
"Skolor ska inte ha antagnings- och urvalsregler som i praktiken diskriminerar eller sorterar bort elever", skriver Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, som vill ändra skolvalssystemet.

torsdag 13 april 2017

Drar ner på anslag till friskolor för att skapa rättvisa

Beslutet om att dra ner på bidragen till de tre friskolorna i Örnsköldsvik kommun oroar många. Bildningsnämnden säger att beslutet handlar om att skapa rättvisa.

tisdag 28 mars 2017

Fyra av fem friskolor klarar inte vinsttaket

Bara var femte friskola i Stockholm skulle klara regeringens nya förslag på vinsttak, visar Mitt i:s unika granskning.
Många av skolorna har vinster långt över den föreslagna gränsen.

Vinster i välfärden har varit en av höstens hetaste politiska frågor. Nyligen presenterades ett förslag som innebär en kraftig begränsning av vinsterna för skolbolagen. Men hur skulle förslaget påverka Stockholms skolor? Mitt i har gått igenom årsredovisningarna för samtliga aktiebolag som driver grundskolor i kommunen. Och det ser dystert ut för stadens friskolor. Bara en av fem skulle klara gränsen. Många av skolorna har en vinst långt över gränsen.

fredag 17 mars 2017

18 520 000kronor har gått till aktieägarna

Så mycket pengar har gått till aktieägarna

18 520 000 kronor. Så stor är den sammanlagda aktieutdelningen de senaste två åren för bolag som endast har skolor

fredag 3 mars 2017

Stoppa vinstjakten

Ett oreglerat vinstuttag leder till betygsinflation, segregation samt sämre undervisning och elevhälsa, skriver Philip Botström och Joel Näsvall.
Sverige är ett unikt land på många bra sätt. Men när det kommer till skolan är vi unika på ett dåligt sätt.
Vi är nämligen det enda landet i världen som tillåter helt oreglerade vinstuttag från skolor som vi finansierar med våra gemensamma skattepengar.

torsdag 23 februari 2017

Ut med marknaden från skolan!

Det är sjukt att vi har ett system där elever lär sig allt mindre samtidigt som några få aktieägare plockar hem miljoner i vinst.

I dag noteras friskolekoncernen Internationella engelska skolan (IES) på Stockholmsbörsen. Det är det andra friskoleföretaget som noteras inom loppet av några månader. Det sätter fingret på en större grundläggande problematik. Nämligen att skolor ses som objekt man kan tjäna pengar på i stället för en plats för elever att lära sig.

tisdag 7 februari 2017

Sju av tio vill att hela vinsten återinvesteras i skolan

Sju av tio ställer sig helt bakom att alla vinster i friskolor ska återinvesteras i skolan. Även hälften av de borgerliga väljarna vill stoppa vinstuttag, visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra.

Friskolekoncernen Akademedia gjorde en vinst på drygt en halv miljard räkenskapsåret som avslutades förra sommaren, och sedan i juni går det att köpa aktier i bolaget på börsen i Stockholm. Samtidigt vill regeringens kommande utredning kring vinster i välfärden införa långtgående begränsningar för vinstuttag i välfärdssektorn, enlig en källa till Dagens Industri.

fredag 27 januari 2017

Ännu en friskola till börsen

Friskolekoncernen Internationella engelska skolan är den andra skolan på några månader att börsnoteras. Medan utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ser risker med kortsiktiga ägare i skolvärlden ser andra fördelar med kraven som ställs på börsbolag.

I juni tog skolkoncernen Academedia klivet in på börsen. På torsdag får bolaget sällskap av Internationella engelska skolan på Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag. Där huserar även andra företag inom välfärdssektorn, som vårdföretagen Attendo och Capio.

tisdag 24 januari 2017

Förstatliga skolan igen!

Alla turer som varit runt skolorna i Bullmark och Botsmark, och för den delen även i övriga kommuner visar bara på en sak. Kommunerna klarar inte av att driva skolverksamhet. Det är dags för en återställare, låt skolorna återigen vara en statlig angelägenhet. För övrigt bör även sjukvården vara statlig också. Det garanterar en likvärdig utbildning oavsett var i landet som vi bor. Även om staten abdikerat från snart sagt varje uppgift som den haft så är nu gränsen nådd för hur långt man kan gå i form av outsourcing, vilket kommunaliseringen är ett uttryck för.

torsdag 12 januari 2017

Även Lärarförbundet vill se se ett stopp på vinster inom välfärden.

Lärarförbundet vill se ett stopp på degans skolpeng och ersätta denna med system som baseras på de faktiska kostnaderna per elev. Dessutom sågar Lärarförbundet det förslag som ligger om vinster inom välfärden då de anser att den förändring som föreslås inte garanterar högre lärarlöner, bättre kompetensutveckling, minskad arbetsbelastning och en bättre elevhälsa.

torsdag 22 december 2016

Vinst till varje pris

Läckan från Ilmar Reepalus vinstutredning hann knappt bli en nyhet innan skitstormen träffade det tidigare kommunalråd rakt i plytet.
”Ett angrepp mot äganderätten”, dundrade Svenskt Näringsliv vd Carola Lemne. Ren ”marxism”, enligt en av hennes kollegor. Centerledaren Annie Lööf tyckte att det luktade ”fondsocialism”. Och Dagens Industri såg det som en ”rysk modell”.
Anledningen var att SVT fått nys om en underlagsrapport till Reepalus utredning, där det talades om ett vinsttak i skattefinansierade välfärdsföretag på omkring åtta procent av investerat rörelsekapital. Något som utredningen sades ha bejakat.
Sedan dess har Reepalu haft det hett om öronen. Välfärdsbranschens intresseorganisationer Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas Riksförbund har eldat på. Valfriheten kommer strypas och välfärden gå under!

tisdag 6 december 2016

Räkna med klipp när skolbolaget börsnoteras

Kortsiktig spekulation när friskola noteras: När Internationella Engelska Skolan börsnoteras sker det när det förs en hård politisk debatt om vinster i välfärden. Det innebär en hög politisk risk, men det vägs upp av en låg värdering som högst sannolikt kommer innebära ett klipp direkt vid noteringen nästa vecka.
Det är högst ovanligt att börsintroduktioner blir föremål för politiskt käbbel på hög nivå, men när det gäller välfärdsföretag i allmänhet och skolor i synnerhet är detta nu en verklighet som vi fått vänja oss vid.

tisdag 29 november 2016

LO svänger – vill ha ”helt vinststopp i skolan”

LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson sågar Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden som han tycker är alltför mesig. Nu skärper han tonen mot regeringen.
– Det kommer inte lösa problemet, säger han i en intervju med SvD.

Tonfallet har varit högt sedan innehållet i Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden läckte ut. Utredningen – som ska presenteras senast den 1 november – kommer enligt uppgifter att föreslå ett vinsttak för privata välfärdsbolag på åtta procent av investerat kapital plus inflation.

torsdag 24 november 2016

Alliansväljare: Nej till vinst i välfärden

Motståndet mot vinster i välfärden är stort. Även en majoritet av alliansens väljare vill få bort dem, visar undersökningar från Som-institutet. Endast bland liberalernas sympatisörer är en majoritet för.

57 procent av alla väljare vill få bort vinsterna i välfärden och stört är motståndet bland de rödgröna sympatisörerna. Men också de borgerliga väljarna är skeptiska till vinster i välfärden. Det visar årliga undersökningar från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Den senaste gjordes 2015 och publiceras i höst.

tisdag 15 november 2016

Väljarna emot vinster i välfärden

Väljarna emot vinster i välfärden. Det är 57% som är emot vinster i välfärden enligt Ekot. Det är SOM-institutet som gjort mätningen. Den gjordes 2015 och har presenterats senare. Liberalerna är det enda borgerliga partiet där fler tycker att det är ett dåligt förslag än ett bra förslag. Jämfört med tidigare år så gick motståndet mot vinster i välfärden totalt sett ner något mellan 2013 och 2014, från knappt 70 till nästan 60 procent.

torsdag 10 november 2016

Fortsatt svårt att sälja Klippans friskola, Vedbyvägen 19 - 21


Sedan Petersvenskolan i Klippan etablerade sig i lokalerna har fastighetsägaren av Vedbyvägen 19 21 försökt sälja fastigheten, det har inte gått bra. De politiska riskerna för att ha en friskola som hyresgäst är mycket stora och Academedia har aviserat en stängning av skolan. Då bildade personalen Klippans friskola och försöker driva verksamheten vidare trots de ökande krav som ställs på friskolor och trots de lönsamhetsproblem
som uppstår med högra krav och små klasser. Klippans kommun har innan Petersvenskolans etablering varit spekulanter på fastigheterna och utfört besiktning av fastigheterna. Det resulterade i att kommunen avstod från köp.


Vi har skrivit om försöken att sälja klippans friskola tidigare och då för strax över 10 miljoner via Fastighetsbyrån http://www.skolval.info/2013/09/petersvenskolan-till-salu.html

Med tanke på de återkommande försäljningsförsöken så undrar vi om nuvarande fastighetsägare tror på verksamheten som en långvarig hyresgäst.

Länk till nuvarande försäljningsförsök
https://objektvision.se/Beskriv/160009295

http://www.skolval.info/2016/11/fortsatt-svart-att-salja-klippans.html

De skulle ses som kapitalisternas bästa vänner om de ivrade för att man ska kunna skära guld med täljkniv på gamla, sjuka och skolbarn.

Det vore politiskt självmord för Moderaterna att högljutt driva rätten att företag får göra vilka vinster som helst i välfärden. Kommuner och landsting får enligt lagen inte göra det.
Enligt Göteborgs universitets SOM-undersökningar ville över 70 procent av svenska folket förbjuda vinster i välfärden 2014. Det måste betraktas som en betryggande majoritet och bland förbudsfantasterna vore det märkligt om det inte också fanns M-väljare.
Partiet skulle få en diskussion på halsen som snabbt skulle bli helt ohanterlig. Moderaterna skulle framstå som kalla och hårda och kapitalisternas bästa vänner om de ivrade för att man ska kunna skära guld med täljkniv på gamla, sjuka och skolbarn.

tisdag 1 november 2016

Vindrickande direktör struntade i skolbarnen

Minns ni mannen som la upp en flaska på Facebook?
Det har gått tre år sedan JB-koncernens vd Anders Hultin publicerade en bild på sitt 779-kronorsvin. Hans skolkoncern hade just gått i konkurs, 14 500 elever hade förlorat sina skolor och deras lärare var arbetslösa.

”Because I’m worth it”

Anders Hultin verkade ändå nöjd med sin dag. Under bilden på Facebookflaskan beskrev han sin känsla: ”Because I’m worth it...”
Då tyckte han att JB:s konkurs var ett bra exempel på att friskolereformen fungerade. JB:s skolor var för dåliga, alltså gick de i konkurs.
Eleverna gav för liten vinst, helt enkelt.
I välfärdsdebatten har vinsten blivit viktigare än barnen. Enligt regeringens utredare redovisar välfärdsbolagen i dag sammanlagt 15 miljarder i övervinster.

torsdag 27 oktober 2016

Marknaden kan aldrig skapa likvärdig skola

Det som orsakar att elever och föräldrar väljer bort skolorna i förorten är den segregation som grundläggs av bostadspolitiken och som förstärks av skolpolitiken. Genom det fria skolvalet, systemet med fristående skolor, systemet med skolpeng och att aktiebolag får driva skolor, drivs en skolsegregation effektivt fram. Skolpolitiken gynnar skolor som vinner elever och missgynnar skolor som förlorar. Resultatet blir stora skillnader mellan skolor.

torsdag 13 oktober 2016

Petersvenskolans ägare ger miljonbonus till höga chefer, pengar som kunde gått till utbildning för barnen.

70 chefer och nyckelpersoner i Academedia får gratis aktier i bolaget. Totalt är styrelsen beredd att lägga över 12 miljoner kronor på bonusen.
– Vi vill visa cheferna att vi verkligen vill att de ska stanna, säger kommunikationsdirektören Paula Hammerskog.
 
Det nya börsbolaget Academedia har fattat beslut om ett ”incitamentsprogram” till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen – upp till 70 personer.
För varje Academediaaktie dessa personer köper eller redan äger och lägger in i programmet får de en gratis om två år – upp till en viss nivå.

torsdag 6 oktober 2016

Majoriteten av väljarna oavsett parti är emot vinster i välfärden.

Jag har läst en intressant ledare i ETC om den undersökning som SOM-institutet gjort bland väljarna om vinster i välfärden och resultatet förvånar nog Alliansens partiledare även om resultatet inte förvånar mig.
Det SOM-institutet kommit fram till är att det finns ett massivt stöd för att stoppa vinsterna på välfärdstjänster i alla partier utom hos Liberalerna.

torsdag 22 september 2016

Politiska läget ger stor rabatt

Debatten om vinst i välfärden har inte fått Internationella Engelska Skolan, IES, att tveka om att gå till börsen.
Redan i mars kunde Di berätta att skolbolaget planerade en börsnotering, något som Di fick bekräftat från ägarhåll i augusti.
Målet har hela tiden varit en börsnotering under tredje kvartalet och med måndagens börsprospekt och noteringsdag satt till den 29 september går bolaget i mål på utsatt tid.