Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 29 april 2013

Friskolan anmälde inte misstänkt våldtäkt

Ur hd.se:

"Misstänkt våldtäkt på Helsingborgsskola

Polisen utreder en misstänkt gruppvåldtäkt på Petersvenskolan i Helsingborg. En flicka ska ha utsatts för övergrepp på skoltid, men skolan har inte själv gjort anmälan.

I mitten av förra veckan ska en flicka ha utsatts för sexuella övergrepp som polisen rubricerar som våldtäkt. Flera pojkar ska enligt uppgift vara inblandade i händelsen.
— Det här kan ha skett vid mer än ett tillfälle, säger Maria Sander, biträdande chef på familjevåldsenheten.

Övergreppet har varit känt på Petersvenskolan sedan det inträffade, men det är inte skolledningen som ligger bakom anmälan utan socialförvaltningen. Anmälan landade på polisen bord i tisdags.
Maria Sander är kritisk till skolans förhållningssätt.
— Vi har haft en kommunikation med skolan. Men det verkar som om vissa skolor inte förstår att de måste anmäla, säger Maria Sander som hade förväntat sig en polisanmälan från skolan.
Den utsatta flickan har ännu inte hörts. Familjevåldsenheten räknar med att kunna genomföra ett polisförhör i nästa vecka.

Enligt Maria Sander har polisen inte fått vetskap om vilka gärningsmännen kan vara.
— Skolan borde ha förstahandsuppgifter om det. Och de hade kunnat göra en skrivelse om det. Det här verkar ha blivit obekvämt för skolan.

På Petersvenskolan ger man en annan bild av händelsen.

Vilken policy har ni vad gäller att anmäla brott som begås av elever på skolan?
— Vi tar allt från fall till fall. Vi gör ingen automatisk polisanmälan så fort en skruvmejsel har fallit, säger Peter Björk, en av skolans två rektorer.
Hur är det med våldtäkten som ska ha skett i förra veckan?
— Jag kan inte gå in i detaljer. Det är olika skäl till att vi inte har anmält. Men vi hade lika gärna kunnat göra en anmälan. Men jag känner inte igen rubriceringen våldtäkt.
Men du känner väl till att det finns en anmälan om att en flicka utsatts för övergrepp på skolan?
— Ja, vi har jobbat med det på olika sätt. Och det är klart att det är väldigt tråkigt och givetvis ser vi allvarligt på det.
Hur har ni jobbat med det?
— Vi har haft samtal med polisen om det här. Vi har gjort en skrivelse till BUP och till socialen om det.
Vet ni vilka de misstänkta är?
— Ja, och de uppgifterna har vi lämnat vidare till både polisen, BUP och socialen.
Men påståendet att namnen på eventuella gärningsmän skulle nått polisen tillbakavisas av familjevåldsenheten.
— Jag sitter med akten framför mig och här finns i alla fall inga namn, säger Maria Sander.
De misstänkta har inte stängts av från skolan.
— Vi är ingen åklagare eller myndighet. Blir det rättsliga följder får polisen styra det, säger Peter Björk.
Så de har fått gå i skolan som vanligt?
— På torsdagen var de i skolan och på onsdagen med. Men innan hade vi dem i särskild grupp där två lärare jobbat med dem.
Maria Berkmo"
http://hd.se/helsingborg/2009/06/11/misstaenkt-vaaldtaekt-paa/ 

En insändare

En insändare i NST:

Vinstintresset förstör skolan medan politikerna tittar på

Ur Expressen:
"Mot löfte om anonymitet har lärare berättat för mig om förhållandena i några av Sveriges ledande skolkoncerner. Deras vittnesmål är chockerande.
Rädslan är stor för att träda fram, eftersom friskolorna inte omfattas av meddelarfriheten. Den som avslöjar missförhållanden på en privatägd skola är fritt byte för arbetsgivaren och riskerar att få sparken.

Efter intervjuerna hör flera av lärarna av sig och ber mig stryka allt som skulle kunna leda misstankarna till dem personligen. Så ser villkoren ut på världens mest avreglerade skolmarknad.

Lärarna har erfarenheter av allt från SFI till yrkesgymnasium och grundskola. Men missförhållandena är desamma.
Lokalerna är undermåliga. De är ständigt underbemannade och vikarier sätts i princip aldrig in. Lärarna förvandlas till allt-i-allo-personal som ska sköta allt från vaktmästeriuppgifter till själavård. Elever som behöver särskilt stöd hinns inte med. Det saknas pengar till skolmateriel. Fortbildningskonferenser förvandlas till säljmöten där man ska kläcka slogans och hitta på nya sätt att ragga elever.

Lärarna (varav många är obehöriga eller nyutexaminerade) omsätts i extremt hög takt. Och Skolinspektionen och kommunerna förs bakom ljuset.
Lärare A arbetar på ett yrkesgymnasium inom Thoréngruppen. Han berättar att ägaren gång på gång har startat nya skolor utan att det finns lokaler och materiel för ändamålet. "När den här skolan öppnade fanns det ingenting. Det fanns inte en svets, inte en hammare, ingenting. Så kan det se ut i ett halvår eller ännu längre."

Ett yrkesgymnasium utan så mycket som en hammare? Det låter för osannolikt för att vara sant, men bilden bekräftas i Skolinspektionens granskning, som dock avskrev ärendet i slutet av 2011.
I marknadsföringen målas en helt annan bild upp. "Det påstods att vi hade lokaler och massor av kontakter med företag.
I själva verket hade vi inget av detta", säger lärare A som hävdar att Thoréngruppen bara brinner för en enda sak - att tjäna så mycket pengar som möjligt.
Politikerna är oerhört naiva, menar han. "Kontrollorganen brister. Det är det som stör mig mest. Vissa saker måste vara garanterade för eleverna. Det är en svag elevgrupp och många hoppar av när de upptäcker att de utlovade praktikplatserna inte finns eller att det saknas verkstadslokaler."
Lärare B och C har arbetat inom ett av de riskkapitalbolag som vinner mark inom SFI-undervisningen. Det berättar om en mardrömstillvaro där det rådde ständigt kaos. "Vi hade inte lokaler så att det räckte, på morgonen kunde man få reda att man skulle ta sin klass på studiebesök hela dagen. Fast det fick inte kosta något förstås. En annan gång fick en stackars Fas 3-are ta hand om tre klasser utomhus hela dagen."

I stället för lärarledd undervisning fick eleverna ofta titta på film i klassrummet, såsom "Farsan" och "Jalla! Jalla!".
Fast när Skolinspektionen och kommunen kom på besök under en vecka satte man in extra undervisning för att uppfylla kraven. Det var enda gången som lärarna fick tillåtelse att skriva upp övertid.
Lärarna var satta under extrem press. De skulle undervisa 30 timmar i veckan, hoppa in för sjuka kollegor, kontrollräkna tidrapporter, ha personalmöten, rätta prov, planera lektioner, ge eleverna feedback, skriva individuella studieplaner (hanns inte med) och sköta alla praktiska göromål.

Lärare C berättar hur han bytte blinkande lysrör under lektionstid, diskade elevernas kaffekoppar, lagade kopiatorn och bar ner saker till grovsoprummet. Följden blev att alla lärare tog med sig jobbet hem och arbetade även kvällar och helger.
Efter några månader fick han nog och sade upp sig. Och han var långt ifrån ensam. Lärare och SFI-elever droppade av i hisnande takt. "Politikerna vet inte vad som håller på att hända. Vi går mot en nationell kunskapskatastrof", suckar lärare C.
Även lärare D vittnar om en bedrövlig arbetsmiljö på den riskkapitalägda grundskola hon jobbar på. När någon blir långtidssjukskriven frågar skolledningen lärarna: "Hur löser ni det?" Att sätta in en vikarie är uteslutet.

Skolan har ingen gård, ingen gymnastiksal, inget bibliotek, ingen lokal för hemkunskap. I stället flänger eleverna mellan olika ställen. Allt är rörigt och någon tid till de elever som släpar efter finns inte, eftersom lärarna är uppbokade varje minut av skoldagen.
Hur kan detta få fortgå? Vittnesmålen ovan överensstämmer väl med de brister som Skolinspektionen har lyft fram i sin pågående koncerngranskning.
 Ändå tittar regeringen passivt på när riskkapitalbolag och andra vinstmaximerande skolkoncerner tar över stora delar den svenska gymnasieskolan, SFI-undervisningen och yrkesutbildningen. Det är häpnadsväckande.

Vi har en alarmerande situation i den svenska skolan med sjunkande kunskapsresultat, akut lärarbrist och ökande avhopp. Men man pratar om allt utom om den stora elefanten i rummet. Starka lobbyintressen, politisk prestige och en rädsla för att stöta sig med medelklassväljarna i storstäderna har blockerat en nödvändig debatt om vinstintresset i skolan.
Det är dags att erkänna att det inte var så här det var tänkt när friskolereformen sjösattes.

Skolan är alldeles för viktig för att bjudas ut till oseriösa krämare.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vinstintresset-forstor-skolan-medan-politikerna-tittar-pa/ 

Av Anna Dahlberg Av Anna Dahlberg"

Skolinspektionen stänger friskola

"Fredens skola i Göteborg har fått ett tillfälligt verksamhetsförbud av Skolinspektionen. 

Beslutet är unikt, då det är första gången som Skolinspektionen stänger en skola på det sättet.
– Elevernas trygghet och rätt till utbildning har allvarligt äventyrats under skolans första fyra veckor. Vi har därför beslutat att tillfälligt stänga skolan. Det är just vid sådana här allvarliga situationer som de starkare verktyg som nya skollagen gett oss behövs. Vi kan nu agera betydligt kraftfullare än tidigare, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

Skolinspektionen fick i september indikationer på missförhållanden i skolan och vid en tillsyn konstaterades att skolmiljön präglades av kränkningar som rör både elever och personal. Vidare konstateras att rektorn inte anser sig kunna ta ansvar för att ingen elev kommer till skada rent fysiskt och Skolinspektionen anser bland annat också att eleverna inte får den utbildning som de har rätt till enligt skollagen. Skolinspektionen kräver därför en rad åtgärder för att rätten att driva skolan inte ska dras in.

Fredens skola är en fristående grundskola med förskoleklass och årskurserna 1 till 6. Skolan ligger i stadsdelen Kortedala i nordöstra Göteborg. Skolan startade höstterminen 2011 och har ett 60-tal elever.
 
Rikard Hellqvist"