Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 29 april 2013

Skolinspektionen stänger friskola

"Fredens skola i Göteborg har fått ett tillfälligt verksamhetsförbud av Skolinspektionen. 

Beslutet är unikt, då det är första gången som Skolinspektionen stänger en skola på det sättet.
– Elevernas trygghet och rätt till utbildning har allvarligt äventyrats under skolans första fyra veckor. Vi har därför beslutat att tillfälligt stänga skolan. Det är just vid sådana här allvarliga situationer som de starkare verktyg som nya skollagen gett oss behövs. Vi kan nu agera betydligt kraftfullare än tidigare, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

Skolinspektionen fick i september indikationer på missförhållanden i skolan och vid en tillsyn konstaterades att skolmiljön präglades av kränkningar som rör både elever och personal. Vidare konstateras att rektorn inte anser sig kunna ta ansvar för att ingen elev kommer till skada rent fysiskt och Skolinspektionen anser bland annat också att eleverna inte får den utbildning som de har rätt till enligt skollagen. Skolinspektionen kräver därför en rad åtgärder för att rätten att driva skolan inte ska dras in.

Fredens skola är en fristående grundskola med förskoleklass och årskurserna 1 till 6. Skolan ligger i stadsdelen Kortedala i nordöstra Göteborg. Skolan startade höstterminen 2011 och har ett 60-tal elever.
 
Rikard Hellqvist"