Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 1 maj 2013

Allt fler väljer Klippans gymnasieskolor

Klippans kommun är den enda kommunen i regionen som har fler sökande till gymnasiet än antalet platser - 311 sökande till 288 platser.
Välj Klippans gymansieskolor 
Trots vikande elevantal – vilket gäller i hela landet – ökar antalet elever som söker till gymnasieskolorna i Klippan jämfört med förra året. Då hade 275  Klippan som sitt förstahandsval. Högsta söktrycket har riksutbildningen inom Flygteknik med nästan dubbelt så många sökande som platser. Andra utbildningar som fått många sökanden är inom ekonomi och fordonsprogrammen. Även teknik samt vård- och omsorg är populära utbildningar.

- Det är förstås väldigt roligt att eleverna väljer oss, säger Per Dahl gymnasiechef i Klippan. I synnerhet är det mycket positivt att en väldigt stor del av Klippaneleverna väljer gymnasiet på hemorten. Nu ska vi ansöka om att öka antalet platser.

- Ökningen av antalet sökande signalerar att ungdomarna tycker om vår gymnasieskola och kvalitén på den. Jag är övertygad om att det engagemang och arbete, som vår personal gör ute på skolorna ger resultat och avspeglas i sökbilden.

Åsa Lönn