Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 10 maj 2013

Forskarvarning för vinstdrivna friskolor

"Trots den tondövhet som rikssvenska politiker visat vad gäller larmen om den negativa utvecklingen inom skolan så borde insikten om problemet nu blivit uppenbart. Internationella skolforskare underkänner den svenska skolan. De har visat hur systemet med skattefinansierade privatskolor med obegränsad rätt att plocka ut vinster blir förödande för utbildningen. De har också visat hur det fria skolvalet i kombination med den privatiserade skolan bidrar till att driva på segregationen, öka klyftorna, försämra skolresultaten och bryta sönder den sociala sammanhållningen.

Det forskningsresultat som nu finns borde få samtliga politiska partier att ta hela det nuvarande systemet med vinstdrivna privatskolor till omprövning. För socialdemokraterna ger den kommande partikongressen ett gyllene tillfälle att säga nej till vinstdrivna privatskolor. Många av motionerna till kongressen kräver det. Bland forskarna betraktas Sverige som unikt. Det är landet som gått längst i västvärlden med sin skattefinansierade, fria och konkurrensutsatta skolmarknad. I till exempel USA drivs 95 procent av privatskolorna som "non profit företag" utan vinstintresse.

Bland de forskare som följt skolutvecklingen i Sverige finns bland andra professor Henry Levin vid Colombia University i USA. Han har följt svensk skola sedan friskolan och skolpengen infördes i början av 90-talet. Vid en konferens på Vetenskapsakademin i Stockholm riktade han en allvarlig varning för utvecklingen i Sverige. Det svenska skolsystemet skapar segregation. Han noterade att problemet med segregationen kommer smygande och är en process där samhället långsamt bryts isär.
Att friskolorna och det fria skolvalet leder till segregation bekräftas också av forskare från svenska universitet. De har i en stor studie fått bekräftat att resursstarka medelklassfamiljer allt oftare väljer bort de skolor som är socialt och etniskt blandade. Resultatet blir segregerade skolor.

Även det allt mer sviktande skolresultatet talar för att skolsystemet i Sverige måste ändras. Lärare vittnar om hur systemet med de vinstdrivna privatskolorna påverkat yrkesrollen. I de vinstdrivna privata skolorna betraktas eleven allt mer som en påse pengar. Jakten efter fler elever gå ut över undervisningen. Lärarens uppgift blir allt mer att marknadsföra skolan.

Medan de svenska skolresultaten rasar visar de finska skolorna framgångar.  Från att tidigare ha kopierat Sverige – med bland annat enhetsskolan – har Finland inte tillåtit marknadskrafterna ta över skolan. Att skillnaden i resultat mellan de svenska och finska skolorna vuxit förklarar professorn i pedagogik vid universitet i Helsingfors Patrik Scheinin med att de finska skolorna förblivit jämlika.
Från den forskning som gjorts finns det ingenting som talar för att systemet med friskolor haft någon positiv effekt. Den på 90-talet genomförda kombinationen av skolpeng och en fri skolmarknad är ett tydligt utslag av den nyliberala strömning som då vägledde den svenska borgerligheten. I dag kan konstateras att genomförandet var rent ideologiskt och utan stöd i några vetenskapliga studier.

När forskningen nu kommit fatt borde tiden vara mogen för en ny reglering av skolorna och införande av en ordning där vinstintresset fasas ut och kunskaperna och en sammanhållande skola åter fasas in. Och här har socialdemokraterna i Sverige möjligheten att bli det parti som tar initiativet.
Robert Björkenwall /frilansjournalist och utredare. Jaan Ungerson / Omvärldsanalytiker"