Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 28 maj 2013

Petersvenskolan i Klippan utmärker sig med en låg andel behöriga lärare.

I SVTs genomgång av skolor utmärker sig PeterSvenskolan i Klippan med en låg andel behöriga lärare (68,7%).  I en jämförelse med Vedbyskola som drivs i kommunal regi och med ungefär samma åldersgrupper så visar denna att Vedbyskola har 100% behöriga lärare.

Studier visar att behöriga lärare ger ett bättre studieresultat, Christian Andersson som har studerat hur lärarbehörighet påverkar elevernas skolresultat säger att skillnaden är stor "en elev som går i en skola med en hög andel behöriga lärare har i jämförelse med en elev som går i en skola med låg andel behöriga lärare ett skolresultat som är  ungefär 11procent bättre. Det är ungefär lika stor skillnad som mellan pojkar och flickor.


påverkar elevers skolresultat. Skillnaden är stor, säger han: en elev som går i en skola med en hög andel behöriga lärare har i jämförelse med en elev som går i en skola med en låg andel behöriga lärare ett skolresultat som är ungefär 11 procent bättre. Det är ungefär lika stor skillnad som den mellan pojkar och flickor. - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/uuandersson-intervju/#sthash.2Uylz1tA.dpuf
påverkar elevers skolresultat. Skillnaden är stor, säger han: en elev som går i en skola med en hög andel behöriga lärare har i jämförelse med en elev som går i en skola med en låg andel behöriga lärare ett skolresultat som är ungefär 11 procent bättre. Det är ungefär lika stor skillnad som den mellan pojkar och flickor. - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/uuandersson-intervju/#sthash.2Uylz1tA.dpuf
påverkar elevers skolresultat. Skillnaden är stor, säger han: en elev som går i en skola med en hög andel behöriga lärare har i jämförelse med en elev som går i en skola med en låg andel behöriga lärare ett skolresultat som är ungefär 11 procent bättre. Det är ungefär lika stor skillnad som den mellan pojkar och flickor. - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/uuandersson-intervju/#sthash.2Uylz1tA.dpuf
SVTs granskning av skolorna

Skolor i Klippans kommun sorterade med avseende på andel behöriga lärare:
http://pejl.svt.se/skola/lista/?andel_behoriga_larare=on&kommun=1276&lan=12&larartathet=on&sortera=-andel_behoriga_larare

Uppgifterna om Vedby skola:
http://pejl.svt.se/skola/skane/klippan/1276022_vedby-skola/

Uppgifterna om Petersvenskolan i Klippan:

http://pejl.svt.se/skola/skane/klippan/1276024_petersvenskolan-klippan/


Följ Skolval.info, vi håller koll på skoldebatten samt de lokala skolorna i Klippans kommun.