Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

söndag 5 maj 2013

Sätt stopp för vinstuttag i skolan

"Några tydliga positiva effekter av det fria skolvalet finns inte, däremot ger det upphov till ökad segregation och minskad likvärdighet. Möjligheten att bedriva skolverksamhet i vinst drivande syfte bör elimineras, skriver Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, tillsammans med andra ledamöter vid Kungliga Vetenskapsakademin i en debattartikel i Svenska Dagbladet 27 mars.

Det svenska skolsystemet är i ett avseenden närmast unikt och extremt i ett internationellt perspektiv. Med undantag av ett system som introducerades i Chile under general Pinochets styre, finns inget annat allmänt finansierat skolväsende som tillåter att skolor drivs av privatägda visntdrivande bolag, skriver debattörerna bland annat.
Torsten Arpi"

http://www.ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/-satt-stopp-for-vinstuttag-i-skolan-.cid1163511