Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

söndag 30 juni 2013

Academedia vill inte fortsätta driva skola om vinstförbud införs

"Skolkoncernen Academedias vd Marcus Strömberg reagerar emot det LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson säger i Ekots Lördagsintervju – att privata företag skulle vara villiga att fortsätta driva företagen med vinstförbud. Det stämmer inte, enligt Strömberg."

"Koncernen omsatte 2010/11 2,7 miljarder kronor och ägs av riskkaptitalbolaget EQT, med Wallenbergfamiljen som storinvesterare. Vd Marcus Strömberg menar att LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson med vinstförbudet egentligen säger något annat."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5254186

lördag 29 juni 2013

Academedia går aldrig in i ett skolföretag om man inte kan få en snabb lönsamhet


"Wallenberg-styrda EQT:s vd har själv sagt i intervjuer att deras investeringar bara är på några få år.
Så är det också med Academedia.
Det bekräftar flera källor inom bolaget som har insyn i företagets styrning och finanser.
– Det är mycket tydligt inom företaget att allt har ett perspektiv på tre-fyra år. Det är precis som EQT vill, för de kommer ju sälja inom en inte alltför avlägsen framtid. Man vill maximera vinsten med de nya ägarna och snabbt bli lönsamma. Academedia går aldrig in i ett skolföretag om man inte kan få en snabb lönsamhet.
Under EQT:s och Providences vingar har friskolejätten fortsatt sin expansion och hade 2009 en omsättning på 2,1 miljarder kronor och en rörelsevinst på 180 miljoner kronor. Vad hände med de pengarna?"http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13025955.ab

fredag 28 juni 2013

Vinst hör inte hemma i skolan

Utdrag ur artikel som Anna Dahlberg, Aftonbladet skrivit.

"Sällan har näringslivet mobiliserat så kraftfullt som nu. Det spottas ut böcker och artiklar för att vända debatten om vinster i välfärden."

"Det är inte svenska folket som håller på att bli socialister, utan Sverige som är extremt. I de flesta avseenden är Sverige alltjämt ett vänsterland med världens högsta marginalskatter. Men när det gäller avregleringar och vinstintressen inom offentligt finansierade verksamheter skiljer vi ut oss som ett extremt högerland."

"själva poängen var ju att kvaliteten skulle bli bättre. Konkurrensen mellan olika utförare skulle driva fram billigare och bättre skola, vård och omsorg. Som SNS konstaterade i sin uppmärksammade rapport förra året har inget av det hänt. Det finns inga belägg för att kvaliteten har påverkats positivt och eventuella effektivitetsvinster har gynnat ägarna i första hand och inte kommit skattebetalarna till godo."

 "I andra änden har vi skolan, som lämpar sig minst för att drivas med vinstintresse. Skolan är speciell på flera sätt: Till att börja med rör det sig om myndighetsutövning. Skolor bedriver undervisning i linje med läroplanen och sätter betyg. Det är dessutom en plikt att gå i skolan och stora samhällsintressen står på spel när det gäller att fostra och utbilda morgondagens vuxna. Att byta från en undermålig skola är inte som att byta frisör. Det kan handla om förlorade skolår som aldrig går att ta igen.
Ändå är den svenska skolmarknaden så oreglerad att den närmast kan liknas vid vilda västern. Det är fri etableringsrätt, fri betygssättning och fria vinstuttag. Inget annat land skulle komma på tanken att så sorglöst släppa kontrollen över ett av välfärdsstatens kärnområden. I våra nordiska grannländer är motståndet mot vinstdrivna skolor kompakt över partigränserna.

Inget tyder på att friskolor generellt skulle vara sämre än kommunala skolor, men på systemnivå uppträder problem såsom betygsinflation, ökad segregation, skev resursfördelning och ett ständigt växande regelverk för att stävja missbruk av vinstintresset."

 http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vinst-hor-inte-hemma-i-skolan/

torsdag 27 juni 2013

Academedia ägare till Petersvens har en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla att förlora jobbet gör att man tiger

Enligt en artikel i Skolvärden så har Academedia ägare till Petersvens har en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla att förlora jobbet gör att man tiger.

"Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning.

Skolvärlden har varit i kontakt med ett flertal lärare på olika orter och på flera skolföretag inom Academediakoncernen. de målar upp i princip samma bild: unga oerfarna lärare anställs med låga ingångslöner och heltidstjänster med 800-1000 eller fler undervisningstimmar per läsår. När de inte orkar längre lämnar de skolan eller yrket och ersätts av nya unga lärare."

http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar
Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning. 
Skolvärlden har varit i kontakt med ett flertal lärare på olika orter och på flera skolföretag inom Academediakoncernen. De målar upp i princip samma bild: unga oerfarna lärare anställs med låga ingångslöner och heltidstjänster med 800–1 000 eller fler undervisningstimmar per läsår. När de inte orkar längre lämnar de skolan eller yrket och ersätts av nya unga lärare.
- See more at: http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar#sthash.xQUEtlbk.dpuf
Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning. 
Skolvärlden har varit i kontakt med ett flertal lärare på olika orter och på flera skolföretag inom Academediakoncernen. De målar upp i princip samma bild: unga oerfarna lärare anställs med låga ingångslöner och heltidstjänster med 800–1 000 eller fler undervisningstimmar per läsår. När de inte orkar längre lämnar de skolan eller yrket och ersätts av nya unga lärare.
- See more at: http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar#sthash.xQUEtlbk.dpuf
Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning. 
Skolvärlden har varit i kontakt med ett flertal lärare på olika orter och på flera skolföretag inom Academediakoncernen. De målar upp i princip samma bild: unga oerfarna lärare anställs med låga ingångslöner och heltidstjänster med 800–1 000 eller fler undervisningstimmar per läsår. När de inte orkar längre lämnar de skolan eller yrket och ersätts av nya unga lärare.
- See more at: http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar#sthash.xQUEtlbk.dpuf
Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning. 
Skolvärlden har varit i kontakt med ett flertal lärare på olika orter och på flera skolföretag inom Academediakoncernen. De målar upp i princip samma bild: unga oerfarna lärare anställs med låga ingångslöner och heltidstjänster med 800–1 000 eller fler undervisningstimmar per läsår. När de inte orkar längre lämnar de skolan eller yrket och ersätts av nya unga lärare.
- See more at: http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar#sthash.xQUEtlbk.dpuf
Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning. 
Skolvärlden har varit i kontakt med ett flertal lärare på olika orter och på flera skolföretag inom Academediakoncernen. De målar upp i princip samma bild: unga oerfarna lärare anställs med låga ingångslöner och heltidstjänster med 800–1 000 eller fler undervisningstimmar per läsår. När de inte orkar längre lämnar de skolan eller yrket och ersätts av nya unga lärare.
- See more at: http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar#sthash.xQUEtlbk.dpuf
Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning. 
Skolvärlden har varit i kontakt med ett flertal lärare på olika orter och på flera skolföretag inom Academediakoncernen. De målar upp i princip samma bild: unga oerfarna lärare anställs med låga ingångslöner och heltidstjänster med 800–1 000 eller fler undervisningstimmar per läsår. När de inte orkar längre lämnar de skolan eller yrket och ersätts av nya unga lärare.
- See more at: http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar#sthash.xQUEtlbk.dpuf
Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning. 
Skolvärlden har varit i kontakt med ett flertal lärare på olika orter och på flera skolföretag inom Academediakoncernen. De målar upp i princip samma bild: unga oerfarna lärare anställs med låga ingångslöner och heltidstjänster med 800–1 000 eller fler undervisningstimmar per läsår. När de inte orkar längre lämnar de skolan eller yrket och ersätts av nya unga lärare.
- See more at: http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar#sthash.xQUEtlbk.dpuf
Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning. 
Skolvärlden har varit i kontakt med ett flertal lärare på olika orter och på flera skolföretag inom Academediakoncernen. De målar upp i princip samma bild: unga oerfarna lärare anställs med låga ingångslöner och heltidstjänster med 800–1 000 eller fler undervisningstimmar per läsår. När de inte orkar längre lämnar de skolan eller yrket och ersätts av nya unga lärare.
- See more at: http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar#sthash.xQUEtlbk.dpuf
Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning.  - See more at: http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar#sthash.xQUEtlbk.dpuf
Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning.  - See more at: http://www.skolvarlden.se/artiklar/tystnad-fran-friskolorna-trots-rektorer-som-fulraknar#sthash.xQUEtlbk.dpuf

Källhänvisning informationsblad: Har du gjort rätt?

Har du gjort rätt?

Och har de i din omgivning gjort rätt? Har de valt en kvalitativ kommunal skola utan vinstintresse? Om inte, fråga hur de resonerat kring riskkapitalisternas framfart i skolan och om de är säkra på att deras barn får den bästa utbildningen i en vinstdriven skola. En skola där riskkapitalister har avkastningskrav på 25% per år, 25% som kunde ha gått till bättre utbildning och fler lärare.Om du inte är helt säker på att du gjort rätt val så är det inte för sent, kontakta Barn & utbildningsförvaltningen i Klippans kommun, 0435-280 00, bun@klippan.se så hjälper de dig.

Klargörande: skolval.info har ingen koppling till Klippans kommun men det är de som hjälper dig byta skola.

Mer information?

Följ oss på www.skolval.info och i sociala medier så får du mer information om skolvalet och hänvisningar till intressanta artiklar.

tisdag 25 juni 2013

"Svensk skola har utsatts för ett gigantiskt barnexperiment"

Riktigt intressant intervju i Radio1

"Svensk skola har utsatts för ett gigantiskt barnexperiment de senaste tjugo åren. Ett experiment där insatsen är större än politikerna har förstått. Ett experiment där våra barns och ungdomars framtid ligger i vågskålen" Så börjar en debattartikel författad av programmets gäst Per Kornhall tillsammans med Metta Fjelkner.
Per Kornhall är skolstrateg i Upplands Väsby och ledamot av Kungliga vetenskapsakademins kommité för skolfrågor. Hans senaste bok är "Barnexperimentet" svensk skola i fritt fall.

http://play.radio1.se/catchup/8162

måndag 24 juni 2013

Friskolor anmäler hot och våld i mindre utsträckning än kommunala skolor.

"Friskolor anmäler hot och våld i mindre utsträckning än kommunala skolor. Beror det på en rädsla att skolan ska få dåligt rykte eller okunskap?"

"man är helt enkelt blind och döv här på skolan" 

http://www.ur.se/Produkter/143447-Skolministeriet-En-skolas-rykte?q=friskolor

söndag 23 juni 2013

Hög tid att förbjuda vinstdrivande friskolor


"FRISKOLOR I gårdagens avsnitt av UR:s serie ”Världens bästa skitskola” skildras hur en kvarts miljard kronor har plockats ut i vinst från Baggiums skolor samtidigt som många av eleverna inte når målen. Friskolornas vinster bidrar i högsta grad till försämringen av den svenska skolan. Det ska inte förekomma något vinstintresse i skolan eftersom det konkurrerar med skolans uppdrag att ge eleverna den kunskap de har rätt till. Därför ska det inte vara tillåtet för vinstdrivande bolag och utbildningskoncerner att driva skolor med hjälp av offentliga bidrag. Det skriver Rossana Dinamarca, vice ordförande Vänsterpartiet."

http://debatt.svt.se/2011/12/09/hog-tid-att-forbjuda-vinstdrivande-friskolor/

lördag 22 juni 2013

Per Unckel (M) över hur friskolesystemet utvecklades.

"– Antalet friskolor har blivit fler än vad vi trodde vid den tiden. Jag liksom många andra har häpnat och bekymrat mig över att mindre seriösa företag väljer att satsa på detta."

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13042643.ab

fredag 21 juni 2013

Offentlighetsprincip införs i friskolor

"I en blocköverskridande uppgörelse om friskolorna ingår att offentlighetsprincipen ska införas i skolorna. 

Aftonbladet berättar i dag att partiledarna Jan Björklund (FP) och Stefan Löfven (S) i ett möte kommit överens om hur tvistefrågorna om friskolorna ska lösas.
Sex partier står bakom uppgörelsen.

Friskolekommitténs ordförande Lars Leijonborg bekräftar för Aftonbladet att ett införande av offentlighetsprincipen ingår i överenskommelsen."

http://www.journalisten.se/nyheter/offentlighetsprincip-infors-i-friskolor

torsdag 20 juni 2013

Petersvens ägare EQT avser sälja koncernen vidare med vinst

 Buyout House of the Year 2012, winner EQT

"Frågan om riskkapitalbolag och friskolor är mer aktuell än nånsin. I förra veckan kom beskedet att hela JB-koncernen läggs ner. Men den verkliga jätten på friskolemarknaden är Wallenbergs riskkapital EQT som bland annat äger utbildningsföretaget Academedia. Idag träffade SVT den vanligtivs medieskygge VD:n."

http://www.svtplay.se/klipp/1269865/osaker-framtid-for-riskkapitalbolag-efter-krav-pa-reglering-av-friskolemarknaden

onsdag 19 juni 2013

Björklund skärper tonen mot friskolorna

"Utbildningsminister Jan Björklund skärper tonen mot friskolor. Han säger till Dagens Industri att luckor i lagstiftningen har utnyttjats för att göra stora vinster på bekostnad av kvalitet."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4370090

tisdag 18 juni 2013

Få friskolor har sökt pengar för karriärlärare.

Endast 37% av friskolorna har sökt karriärpengar till sina mest kompetenta lärare så kallade karriärlärare. Motsvarande siffra för de kommunala skolorna är 93% .

"Jag tycker de bör skärpa sig!" säger utbildningsministern Jan Björklund

Kan detta ses som ett tecken på var man satsar på sin personal och deras kompetens? Eller är det ett uttryck för att nyutexaminerade lärare utan pedagogisk erfarenhet i större grad anställs på friskolor pga av lägre ingångslöner?

Denna stora skillnad differentierar lönerna mellan vinstdrivna skolor och kommunala där de kommunala redan betalar 15% högre löner, lägg därtill en betydligt lägre lärartäthet i friskolorna, det lätt att dra slutsatsen att eleverna i de kommunala skolorna får en mer kvalitativ utbildning. Är det så enkelt?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5563125

http://www.dagensarena.se/innehall/lagre-lararloner-i-friskolor/

måndag 17 juni 2013

Fortsatt stort intresse för Klippans Gymnasieskolor

"Skolorna stärker sin ställning ytterligare efter omvalsperioden.

Ytterligare 32 elever har under omvalsperioden valt någon av Klippans gymnasieskolor jämfört med
den preliminära ansökningen i februari. Jämfört med förra året är det en ökning med 23 %, eller 68 elever. Detta trots att det är färre elever i den årskull som nu ska börja gymnasiet. I år har också ett större antal Klippanungdomar valt en utbildning på hemmaplan.

Antalet ansökningar har ökat till de flesta programmen och i topp ligger den Flygtekniska utbildningen. Organisationen kommer att anpassas till det ökade elevantalet, så att de flesta eleverna ska få en plats på sitt förstahandsval.
 
Denna framgång betyder mycket för personalen och eleverna och är ett kvitto på skolornas kvalitet i form av personal och andra resurser. Det betyder också mycket för ekonomin. Prognosen visar redan ett litet överskott för 2013, vilket är bättre än man kunnat hoppas på."

http://www.klippan.se/utbildningbarnomsorg/nyhetsarkiv/alltflervaljerklippansgymnasieskolor.6641.html

Vi på skolval.info vill gratulera och hoppas att trenden håller i sig! Det är glädjande att allt fler inser värdet av en kvalitativ kommunal skola utan vinstintresse och skaffar sig en god utbildning och därmed bästa möjliga framtidsutsikter.

söndag 16 juni 2013

Regler för vinster i välfärden behövs.

S efterlyser regler för vinster i välfärden

 Det behövs hårdare regler för privata företag inom vår och omsorg och partierna borde kunna enas om detta över blockgränserna. Det sa socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i en intervju i SVTs program Politik i fokus idag. Och han vill använda partiernas uppgörelse om friskolorna som modell. 

fredag 14 juni 2013

MP vill ha hårdare regler för friskolor

MP vill att friskolorna skall fokusera på utbildningen och inte på att ge vinst till aktieägarna. Vinst skall dock få ges men Skolinspektionen skall avgöra vad som är skäligt.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mp-vill-ha-hardare-regler-for-friskolor_7232231.svd

torsdag 13 juni 2013

Slagsmål på Petersvenskolan

Petersvenskolan beskriver sig som "En personlig och trygg skola där du blir respekterad för den du är" det förvånar då när vi får läsa att en polisanmälan är upprättad där en 13-årig elev misshandlat en 14-årig elev i en korridor. Normalt vid likande händelser är att socialförvaltningen blir inkopplad.

onsdag 12 juni 2013

En förskola och skola man längtar till.

I Klippan finns lusten att utveckla och lära

Visionen "En förskola och skola man längtar till" är ledstjärnan för skolverksamheten i Klippans kommun.

Här finns trygga och vänliga skolor som månar om barnens och ungdomarnas utveckling. Vi arbetar utifrån en helhetssyn som genomsyrar all verksamhet.

I Klippan är vi övertygade om att samarbet inom alla områden bidrar till attt skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt barns utveckling. Vi arbetar dagligen för att tillvarata barnens lust och nyfikenhet. Genom olika inlärningsmodeller ger vi utrymme för eleverna att individuellt bearbeta och lära sig kunskaper.

http://www.klippan.com/Grundskola.htm

måndag 10 juni 2013

Petersvenskolan ger systematiskt högre betyg.

Friskolan Petersven ger sina elever systematiskt högre betyg än vad de har fått vid nationella prov i matematik. Andelen som har fått samma betyg från skolan som vid nationella prov är låg endast 58,3% får samma betyg. Däremot är andelen med högre betyg än nationella prov 41,7% och det är anmärkningsvärt! Ännu mer anmärkningsvärt är att ingen 0% har fått lägre betyg än under nationella prov. I detta fallet är det befogat att tro att skolan lider av betygsinflation.

http://pejl.svt.se/skola/skane/astorp/1277008_petersvenskolan-astorp/

 Även Skolinspektionen hade anmärkningar på betygssättningen och skriver i sitt beslut att:

lördag 8 juni 2013

Färre behöriga lärare i friskolorna

Mönstret ser likadant ut över hela landet, friskolorna har betydligt färre behöriga lärare än kommunala dessutom är lärarna sämre.

"Färre och sämre lärare. Det är verkligheten för flertalet friskolor i vårt område. I alla fall enligt uppgifter från Skolverket.
I de fristående gymnasieskolorna i Trollhättan saknar nästan hälften av lärarna behörighet.
Men rektorerna på de skolor med sämst statistik tillbakavisar uppgifterna."


http://ttela.se/nyheter/regionalt/1.2125878-farre-behoriga-larare-i-friskolorna

fredag 7 juni 2013

Maten i den kommunala skolan får ännu högre betyg enligt eleverna själva.

Ännu fler elever än tidigare gillar skolmaten. Det visar den årliga elevenkät, där eleverna tycker till om både mat och bemötande i skolmatsalen.
En del av kostens "mål och mått" är att ta reda på vad eleverna tycker om den serverade skollunchen. Det gör man i en återkommande enkätundersökning.Anledningen till att fler är mycket nöjda eller nöjda är troligen den bättre kvalitén på maten. Den senaste livsmedelsupphandlingen med kvalitetskriterier har fått positiv publicitet och det har gynnat såväl personal och matgäster till en positivare attityd till maten.

Skriver Anita Broddesson
Kost-och Lokalvårdschef

Detta är ännu ett exempel på när eleverna får ta del av hela sin skolpeng, ingen riskkapitalist som vill ha 1/4 i vinst.  

 http://www.klippan.se/utbildningbarnomsorg/nyhetsarkiv/annuhogrebetygforskollunchenvisarelevenkat.5913.html

Vad står på menyn?
http://www.klippan.se/utbildningbarnomsorg/mateniskolanochbarnomsorgen.814.html

torsdag 6 juni 2013

Högre krav för lärarna.


"Vem som helst ska inte kunna bli lärare. Lämplighetsprov och högre krav på svenskakunskaper ska höja trösklarna vid intagningen till lärarutbildningen, skriver utbildningsministern och lärarfacken på DN Debatt. "

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16891158.ab

måndag 3 juni 2013

Den svenska skolan skall räddas av 10 förändringar.

Företrädare från regeringen, lärarfacken och huvudmännen har lagt fram 10 punkter för att förbättra skolan, man har sneglat på det finska skolsystemet.

1. Höjda lärarlöner och karriärtjänster
 2. Minskad administration
 3. Legitimation och behörighet
 4. Högre antagningskrav
 5. Lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen
 6. Didaktiken är en viktig del
 7. Övningsskolor inrättas
 8. VFU bör utvecklas också vad avser uppföljning
 9. Introduktionsåret utvecklas
 10. Ett skolforskningsinstitut inrättas


http://www.dn.se/debatt/tio-forandringar-som-ska-radda-den-svenska-skolan

söndag 2 juni 2013

Ska du gå på Petersvenskolan? då får du själv ordna skjuts till skolan.

Elever på Petersven i Klippan får ordna sin skolskjuts själv, 23 ansökningar om hjälp med kommunal skolskjuts har kommit in, 14st har avslagits.

"I kommunen finns redan flera friskolor. Krika bygdeskola använder sig av kommunens skolskjutsar för att hämta upp elever i Klippans tätort, men betalar för det.
– Så länge platsen finns är det inget problem om de vill köpa."

Petersvens håller hårt i pengarna och vill inte betala för att deras elever ska komma till skolan utan vill då istället åka snålskjuts på på de kommunala skolornas skolskjuts.

Snålt, eller kanske mera vinstoptimerat, riskkapitalisterna ska ju ha sina 25% i avkastning.

http://hd.se/klippan/2012/06/20/manga-petersven-elever-utan/