Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 3 juni 2013

Den svenska skolan skall räddas av 10 förändringar.

Företrädare från regeringen, lärarfacken och huvudmännen har lagt fram 10 punkter för att förbättra skolan, man har sneglat på det finska skolsystemet.

1. Höjda lärarlöner och karriärtjänster
 2. Minskad administration
 3. Legitimation och behörighet
 4. Högre antagningskrav
 5. Lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen
 6. Didaktiken är en viktig del
 7. Övningsskolor inrättas
 8. VFU bör utvecklas också vad avser uppföljning
 9. Introduktionsåret utvecklas
 10. Ett skolforskningsinstitut inrättas


http://www.dn.se/debatt/tio-forandringar-som-ska-radda-den-svenska-skolan