Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 12 juni 2013

En förskola och skola man längtar till.

I Klippan finns lusten att utveckla och lära

Visionen "En förskola och skola man längtar till" är ledstjärnan för skolverksamheten i Klippans kommun.

Här finns trygga och vänliga skolor som månar om barnens och ungdomarnas utveckling. Vi arbetar utifrån en helhetssyn som genomsyrar all verksamhet.

I Klippan är vi övertygade om att samarbet inom alla områden bidrar till attt skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt barns utveckling. Vi arbetar dagligen för att tillvarata barnens lust och nyfikenhet. Genom olika inlärningsmodeller ger vi utrymme för eleverna att individuellt bearbeta och lära sig kunskaper.

http://www.klippan.com/Grundskola.htm