Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 18 juni 2013

Få friskolor har sökt pengar för karriärlärare.

Endast 37% av friskolorna har sökt karriärpengar till sina mest kompetenta lärare så kallade karriärlärare. Motsvarande siffra för de kommunala skolorna är 93% .

"Jag tycker de bör skärpa sig!" säger utbildningsministern Jan Björklund

Kan detta ses som ett tecken på var man satsar på sin personal och deras kompetens? Eller är det ett uttryck för att nyutexaminerade lärare utan pedagogisk erfarenhet i större grad anställs på friskolor pga av lägre ingångslöner?

Denna stora skillnad differentierar lönerna mellan vinstdrivna skolor och kommunala där de kommunala redan betalar 15% högre löner, lägg därtill en betydligt lägre lärartäthet i friskolorna, det lätt att dra slutsatsen att eleverna i de kommunala skolorna får en mer kvalitativ utbildning. Är det så enkelt?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5563125

http://www.dagensarena.se/innehall/lagre-lararloner-i-friskolor/