Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

lördag 8 juni 2013

Färre behöriga lärare i friskolorna

Mönstret ser likadant ut över hela landet, friskolorna har betydligt färre behöriga lärare än kommunala dessutom är lärarna sämre.

"Färre och sämre lärare. Det är verkligheten för flertalet friskolor i vårt område. I alla fall enligt uppgifter från Skolverket.
I de fristående gymnasieskolorna i Trollhättan saknar nästan hälften av lärarna behörighet.
Men rektorerna på de skolor med sämst statistik tillbakavisar uppgifterna."


http://ttela.se/nyheter/regionalt/1.2125878-farre-behoriga-larare-i-friskolorna