Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 27 juni 2013

Källhänvisning informationsblad: Har du gjort rätt?

Har du gjort rätt?

Och har de i din omgivning gjort rätt? Har de valt en kvalitativ kommunal skola utan vinstintresse? Om inte, fråga hur de resonerat kring riskkapitalisternas framfart i skolan och om de är säkra på att deras barn får den bästa utbildningen i en vinstdriven skola. En skola där riskkapitalister har avkastningskrav på 25% per år, 25% som kunde ha gått till bättre utbildning och fler lärare.Om du inte är helt säker på att du gjort rätt val så är det inte för sent, kontakta Barn & utbildningsförvaltningen i Klippans kommun, 0435-280 00, bun@klippan.se så hjälper de dig.

Klargörande: skolval.info har ingen koppling till Klippans kommun men det är de som hjälper dig byta skola.

Mer information?

Följ oss på www.skolval.info och i sociala medier så får du mer information om skolvalet och hänvisningar till intressanta artiklar.