Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 7 juni 2013

Maten i den kommunala skolan får ännu högre betyg enligt eleverna själva.

Ännu fler elever än tidigare gillar skolmaten. Det visar den årliga elevenkät, där eleverna tycker till om både mat och bemötande i skolmatsalen.
En del av kostens "mål och mått" är att ta reda på vad eleverna tycker om den serverade skollunchen. Det gör man i en återkommande enkätundersökning.Anledningen till att fler är mycket nöjda eller nöjda är troligen den bättre kvalitén på maten. Den senaste livsmedelsupphandlingen med kvalitetskriterier har fått positiv publicitet och det har gynnat såväl personal och matgäster till en positivare attityd till maten.

Skriver Anita Broddesson
Kost-och Lokalvårdschef

Detta är ännu ett exempel på när eleverna får ta del av hela sin skolpeng, ingen riskkapitalist som vill ha 1/4 i vinst.  

 http://www.klippan.se/utbildningbarnomsorg/nyhetsarkiv/annuhogrebetygforskollunchenvisarelevenkat.5913.html

Vad står på menyn?
http://www.klippan.se/utbildningbarnomsorg/mateniskolanochbarnomsorgen.814.html