Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 10 juni 2013

Petersvenskolan ger systematiskt högre betyg.

Friskolan Petersven ger sina elever systematiskt högre betyg än vad de har fått vid nationella prov i matematik. Andelen som har fått samma betyg från skolan som vid nationella prov är låg endast 58,3% får samma betyg. Däremot är andelen med högre betyg än nationella prov 41,7% och det är anmärkningsvärt! Ännu mer anmärkningsvärt är att ingen 0% har fått lägre betyg än under nationella prov. I detta fallet är det befogat att tro att skolan lider av betygsinflation.

http://pejl.svt.se/skola/skane/astorp/1277008_petersvenskolan-astorp/

 Även Skolinspektionen hade anmärkningar på betygssättningen och skriver i sitt beslut att:


"Lärarnas bedömning och betygsättning av elevernas kunskaper sker inte i enlighet med
författningarna.
Rektorn ser inte till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra författningar.
Eleven och elevens vårdnadshavare informeras inte fortlöpande om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling"