Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 28 juni 2013

Vinst hör inte hemma i skolan

Utdrag ur artikel som Anna Dahlberg, Aftonbladet skrivit.

"Sällan har näringslivet mobiliserat så kraftfullt som nu. Det spottas ut böcker och artiklar för att vända debatten om vinster i välfärden."

"Det är inte svenska folket som håller på att bli socialister, utan Sverige som är extremt. I de flesta avseenden är Sverige alltjämt ett vänsterland med världens högsta marginalskatter. Men när det gäller avregleringar och vinstintressen inom offentligt finansierade verksamheter skiljer vi ut oss som ett extremt högerland."

"själva poängen var ju att kvaliteten skulle bli bättre. Konkurrensen mellan olika utförare skulle driva fram billigare och bättre skola, vård och omsorg. Som SNS konstaterade i sin uppmärksammade rapport förra året har inget av det hänt. Det finns inga belägg för att kvaliteten har påverkats positivt och eventuella effektivitetsvinster har gynnat ägarna i första hand och inte kommit skattebetalarna till godo."

 "I andra änden har vi skolan, som lämpar sig minst för att drivas med vinstintresse. Skolan är speciell på flera sätt: Till att börja med rör det sig om myndighetsutövning. Skolor bedriver undervisning i linje med läroplanen och sätter betyg. Det är dessutom en plikt att gå i skolan och stora samhällsintressen står på spel när det gäller att fostra och utbilda morgondagens vuxna. Att byta från en undermålig skola är inte som att byta frisör. Det kan handla om förlorade skolår som aldrig går att ta igen.
Ändå är den svenska skolmarknaden så oreglerad att den närmast kan liknas vid vilda västern. Det är fri etableringsrätt, fri betygssättning och fria vinstuttag. Inget annat land skulle komma på tanken att så sorglöst släppa kontrollen över ett av välfärdsstatens kärnområden. I våra nordiska grannländer är motståndet mot vinstdrivna skolor kompakt över partigränserna.

Inget tyder på att friskolor generellt skulle vara sämre än kommunala skolor, men på systemnivå uppträder problem såsom betygsinflation, ökad segregation, skev resursfördelning och ett ständigt växande regelverk för att stävja missbruk av vinstintresset."

 http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vinst-hor-inte-hemma-i-skolan/