Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 4 juli 2013

Friskola tigger pengar från föräldrar

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har uppmanat elevernas föräldrar att ge bidrag genom en sida på internet. Det ogillas av Skolinspektionen som nu inleder en granskning.

Den 17 juni tog Skolinspektionen emot en anmälan rörande avgifter vid Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, som bland annat driver tre gymnasieskolor i Stockholm. Det framkommer av Nyhetsbyrån Sirén.

Stiftelsen lanserade nämligen i februari en så kallad crowfunding-sida på internet för att ta emot finansiella bidrag. ”De kommunala bidragen räcker inte till för allt det vi vill åstadkomma. Och liksom alla andra skolor tvingas våra skolor till tuffa sparåtgärder. Elevpengen höjdes senast med 1,1 procent långt under lärarnas löneökningar, som förra året blev över 4 procent”, skrev bland annat skolan i ett mail som gick ut till elevernas föräldrar i slutet av februari.

Med ökade bidrag vill Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor bland annat behålla duktiga lärare, står det i mailet.

Skolinspektionen har nu inlett en granskning, där myndigheten begär att stiftelsen ska yttra sig om hur frivilliga de efterfrågade bidragen är
.
”Skickar stiftelsen ut påminnelser? Hur påverkas de elever vars föräldrar inte lämnar bidrag”, frågar bland annat Skolinspektionen i ett brev till skolgruppen från slutet av juni.

Även om skollagen säger att skolan ska vara avgiftsfri, får skolor ta emot frivilliga bidrag, så länge de både är och upplevs som frivilliga.

 http://www.di.se/artiklar/2013/7/1/friskola-granskas-av-skolmyndigheten/