Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

söndag 4 augusti 2013

Det står friskolor fritt att diskriminera

Införandet av friskolor som ett alternativ till den kommunala skolan skapades för att öka mångfalden inom utbildningen. Men möjligheten att fritt välja skola gäller inte barn med funktionsnedsättningar. Friskolorna behöver inte göra sin undervisning eller sina lokaler tillgängliga för alla.
 
Friskolorna har inga krav på sig att vara tillgängliga för barn med funktionsnedsättning, ett krav som annars omfattar de flesta offentligt finansierade verksamheter. Enligt skollagen kan en elev med funktionsnedsättning nekas plats med hänvisning till att skolan skulle hamna i betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter om man tog emot eleven. I praktiken innebär detta att det endast är kommunens ansvar att ordna fungerande utbildning för personer med funktionsnedsättning. Friskolorna friskrivs från detta ansvar.
Det betyder att den som har någon form av funktionsnedsättning, ser dåligt, hör dåligt eller sitter i rullstol är hänvisad till en av kommunen anvisad skola. Det innebär inte en ökad valfrihet för elever med funktionsnedsättning. Friheten att själv välja utbildning och utbildningsplats är alltså inte densamma för alla elever i grundskolan och gymnasiet. För föräldrar till barn med funktionsnedsättningar är det en svår och tung uppgift att förklara för sin son eller dotter att han eller hon inte kan välja skola på samma sätt som kamraterna.

Diskriminering Den möjlighet som friskolorna har, att neka funktionshindrade tillträde till skolan, innebär en uppenbar diskriminering. Friskolorna behöver inte ta de kostnader som en handikappanpassning medför. De behöver inte ens fundera på att installera hörselslingor, synhjälpmedel eller rullstolsramper.
Sverige har ställt sig bakom FN:s standardregler och också den nya FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I dessa dokument är det klart angivet att personer med funktionsnedsättning ska ges utbildning inom det generella skolsystemet efter sina egna förutsättningar.

 http://www.srf.nu/pressrum/debattartiklar/Friskola-inte-till-for-alla/