Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

söndag 18 augusti 2013

Friskola missade ansökan rektorn ville att alla elever i 5an skulle gå om.

Femteklassarna på den fristående Gripsholmsskolan i Mariefred får inte gå om årskurs fem som rektorn beslutat. Det finns inga giltiga skäl för att fatta sådana generella beslut, menar Skolinspektionen.


Beslut om en elev ska gå om en årskurs måste ske genom individuella bedömningar, enligt Skolinspektionen efter att rektorn beslutade att alla elever under hösten skulle gå om femte klass eftersom skolan inte hade tillstånd för undervisning i årskurs sex på grund av en sen ansökan.
– Rektorn kan fatta beslut om det för enskilda lever om det finns giltiga skäl för det, men i det här fallet bedömer vi att skälet till detta kollektiva beslut är att man vill kringgå faktum att skolan saknar rätt att undervisa i årskurs sex. Beslutet är inte fattat på giltiga grunder med giltiga skäl, säger avdelningschefen Agneta Sandén på skolinspekionen.
Först vid årskiftet har Gripsholmsskolan tillstånd att undervisa lever i årskurs sex.
Strängnäs kommun meddelade efter beskedet från Skolinspektionen att den är kommer att ta emot eleverna under hösten och påpekar att kommunen ansvarar för att varje elev som är bosatt i kommunen har en skola att vara på till hösten.
– Nu blir det en viktig uppgift för rektorn på Mariefreds skola, där eleverna har sin basplacering, att i dialog med föräldrarna hitta en bra lösning ur elevernas perspektiv. Den dialogen har redan inletts i en bra och konstruktiv anda, säger Andreas Gydingsgård, verksamhetschef för grundskolan i Strängnäs kommun i et pressmeddelande.
Jens Åhman har sin dotter på skolan. Hon måste nu tillsammans med sina klasskompisaer hastigt byta skola.
– Byta från en klass och en lärare som man älskar och trivs fantastiskt bra med känns inte så tillfredställande.
Rektorn på Gripsholmsskolan, Nina Lidfors, kommer tillsammans med föräldrar försöka få skolinspektionen att ändra sitt beslut.
– Vi ska fortsätta dialogen med Skolinspektionen om hur tolkningen av hur paragraferna sker för föräldrar som vi hunnit prata med finns det en betydande risk för att barn i den här klassen inte kommer att klara kunskapsmålen om vi ska följa Skolinspektionens beslut och tvinga barnen byta klasslärare och skola för en termin.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5615921