Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 22 augusti 2013

Friskolor under hård press

Färre elever. Små klasser. Utbildning som inte startar. Flera friskolor i Helsingborg går en tuff match i stenhård konkurrens. Men ingen flaggar för nedläggning – de flesta är vid gott mod.
De gick ut nian i juni. Nu gör hundratals killar och tjejer sina första dagar på gymnasiet.
Men på flera håll gapar tomma stolar. Några exempel:

Praktiska gymnasiet fick inga elever till naturbruksutbildningen, som därmed inte kommer igång.
Bara åtta elever börjar samhällsutbildningen på Ljud- och bildskolan.
Thoren business school fyller bara hälften av sina platser på såväl naturvetar- som samhällsprogrammet.

Aldrig förr har konkurrensen varit så hård om gymnasieeleverna. Årskullarna har minskat stadigt de senaste åren och skolpolitikerna i Helsingborg har talat om en överetablering av skolor. Elevunderlaget fortsätter dessutom att vara lågt de kommande åren.
Och friskolorna är i fokus. Inte minst sedan en av jättarna i Sverige, JB, gick i konkurs i somras.

http://hd.se/helsingborg/2013/08/21/friskolor-under-hard-press/