Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 16 augusti 2013

"Lärarna har körts över""Per Kornhall om varför han valde att skriva boken ”Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall”, som analyserar de förändringar som genomfördes inom svensk skola för 20 år sedan.
– När jag jobbade på Skolverket fick jag tillgång till mycket data och kunde konstatera att det inte såg bra ut i svensk skola. Jag började läsa på om hur alla reformer hade kommit till och på vilka grunder man hade genomfört dem. Den läsningen gjorde mig riktigt rädd. När jag slutade på Skolverket kände jag mig fri att skriva boken.

Vad var det som gjorde dig så rädd?
– Att man hade fattat så många oövertänkta och ovetenskapliga beslut. Skolan skulle inte bara decentraliseras, den skulle målstyras, göras valfri, alla regler som begränsade friheten skulle bort, liksom katederundervisning och kunskapsfokus. Hur man undervisade blev viktigare än vad eleverna lärde sig. I dag sitter vi med facit och ser hur illa det har blivit.

Hur ska man vända utvecklingen?
– Det vore förmätet att tro att jag har en lösning. Men likvärdigheten måste öka, och jag tror att det krävs ett tydligare regelverk och en annan finansiering än skolpengen. Debatten har förändrats de senaste två–tre åren. Frågor som var omöjliga att diskutera då, till exempel statligt huvudmannaskap, vinster och fritt skolval, är stora frågor i dag.

Hur ser du på de reformer som regeringen genomför nu?
– Några är bra, andra inte. Lärarlegitimationen är bra, den är en tydlig signal om att läraryrket är en profession och reformen sätter fingret på det faktum att våra barn undervisas av outbildade lärare. Andemeningen i läroplansreformen är också bra, men genomförandet har inte varit lika bra. De nationella proven är inte bra. Vi har skapat en så stor kontrollapparat att lärarna inte hinner undervisa.

Du är för ett förstatligande av skolan, hur då?
– Det är en komplex fråga, men finansieringen måste anpassas till skolans verksamhet. Skolpengen gör det omöjligt för rektorer att planera. Det måste också till ett gemensamt regelverk som talar om vilka gränser man har som lärare, vilken utrustning man har rätt till, hur mycket tid i halvklass och så vidare. De flesta reformer har helt kört över lärarna. Situationen för lärarna är katastrofal i dag, det måste bli nästa stora fråga i debatten. 
Anna-Lena Hernvall"