Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 26 augusti 2013

Tufft för friskolekoncerner

Efter flera goda år så viker elevantalet.

"Det ser ut att bli en tuff skolstart för landets friskolor. Gymnasiekullarna krymper stadigt och landets största friskolekoncerner redovisar minskade vinster i kölvattnet av friskolejätten JB:s konkurs.

Det fattas en miljard efter friskolejättens JB:s, tidigare John Bauers, konkurs. Den riskkapitalägda koncernen hade fler än 30 skolor som nu har tagits över av andra huvudmän, bland annat av marknadsledande Academedia. Konkursen har skakat om branschen, och läget har hårdnat betydligt även för andra stora koncerner.

De minskade elevkullarna på gymnasienivå har satt tydliga avtryck i friskolekoncernernas årsrapporter. Bland de sex jättar som dominerar marknaden är Internationella Engelska Skolan i Sverige den enda som ökat sin vinst. Till skillnad från de andra har Engelska Skolan nästan uteslutande riktat in sig på grundskolor, och redovisar ett resultat efter finansiella poster på drygt 71 miljoner kronor för räkenskapsåret 2011/12 – klart bättre än tidigare.

Men för de andra fem större friskolekoncernerna sjunker resultaten. Två koncerner redovisar rentav minus. Norrländska Thorengruppen, som nyss köpt upp flera Lernia Colleges Schools, gick förra året med förlust, liksom fristående gymnasiejätten Praktiska, som erbjuder utbildning med praktisk inriktning på 36 orter. Tidigare års vinster har vänts till förlust, enligt Praktiskas årsrapport."

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/krympande-kullar-staller-till-det-for-friskolekoncerner_8416668.svd