Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 12 september 2013

Absurt med vinstutdelning i friskolor

Freinetskolorna Mimer och Hugin i Norrtälje är två fristående skolor och förskolor, som sedan starten 1997 respektive 2008 arbetat helt på non profit-basis.

Relaterat

I stadgarna finns inskrivet att all vinst ska gå tillbaka till verksamheten. Detta är en självklarhet för oss – allt annat är absurt, anser vi. Den skattefinansierade skolpengen ska oavkortat gå till elevers och barns utveckling och lärande. Den ska definitivt inte gå till riskkapitalisters bankkonton i eller utanför Sverige.

Vi är inte ensamma om vår åsikt, tvärtom. Svenska folket har sagt sitt i olika undersökningar. SOM-institutets (Göteborgs universitet) undersökning 2012 visar att 62 procent av svenskarna är emot vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Svenskarnas åsikter spänner över partigränserna: 70 procent av S-sympatisörerna säger nej, 53 procent av M:s respektive C:s sympatisörer säger nej.

I friskoledebatten syns oftast de stora ”drakarna”. Vi andra – mindre aktörer, ofta idéburna – dras med över samma kam. Nu senast har vi sett JB-koncernen gå i konkurs, med förödande konsekvenser både för elever och för skattebetalare. Människor förfasas – med rätta – av hur riskkapitalbolag tar ut stora vinster från skattefinansierad verksamhet, för att sedan inte bara driva dem i konkurs, utan även stå med ytterligare en nota till skattebetalarna. Det är en oacceptabel hantering!
Ett argument som ofta hörs är att vinstutdelning ska kunna ske om bara kvaliteten är tillräckligt hög. Hur ska mätandet av denna kvalitetsnivå gå till, undrar vi? Kvalitetsmätning är komplext.

Det finns en uppenbar risk att endast det som är lätt mätbart blir väsentligt i skolan, det vill säga resultat på tester, nationella prov, betyg etcetera. Den utvecklingen motsätter vi oss kraftigt. Vi anser att en skol- och förskoleverksamhet inte kan komma till en viss punkt, där man säger att ”Nu är kvaliteten så hög att det är dags att dela ut vinst”. Det finns alltid barn och elever som behöver mer. Det finns också en uppenbar risk att skolor på olika sätt försöker att nå en viss typ av ”kunder”, kunder som underlättar skolans resultat i form av höga betyg och bra resultat på nationella prov. En sådan skola vill vi definitivt inte ha. Vi vill ha en skola och förskola där all barn är välkomna.

Vi är stolta över att kvaliteten i Mimers och Hugins verksamheter är så hög, vilket visar sig i mångåriga resultat, inspektioner, tillsyn och redovisningar och inte minst genom alla nöjda elever och föräldrar. Det är i sig inget skäl till att vi ska börja dela ut vinst, men däremot att fortsätta utvecklas, bygga vidare och sprida vår idé. Vår drivkraft är att se unga människor växa som individer och lära sig, att hjälpa dem bli harmoniska och kunniga så att de så småningom ska kunna bidra till morgondagens samhälle såsom fullgoda, demokratiska samhällsmedborgare. Vår företagsidé grundar sig på långsiktighet, ansvarstagande och seriositet.

Hugin och Mimer har låg personalomsättning och ständig tillströmning av elever. Vi tar ofta emot studiebesök, vi föreläser, författar artiklar, syns i tv, hörs i radio och vi har spridit våra pedagogiska utvecklingsarbeten långt utanför både Norrtäljes och Sveriges gränser. Vi har fått utmärkelser och priser, nu senast Årets kooperativ 2012. Statsminister Fredrik Reinfeldt har nyligen besökt Hugin. Allt detta har skett, och sker, genom våra medarbetares starka drivkraft att se unga människor utvecklas och lära sig. Det har skett, och sker, utan vinstutdelning till aktieägare.

Vi har via vårt mångåriga engagemang för icke-vinstutdelning inom friskolor aktivt deltagit i bildande av Idéburna skolors Riksförbund. Vårt engagemang där innebär bland annat många tillfällen att träffa riksdags- och kommunalpolitiker för att föra fram våra frågor, farhågor och synpunkter.
Marita Sandin Larsson, rektor och förskolechef Freinetskolan Hugin Norrtälje

http://norrteljetidning.se/hem/2.7968/1.2187578-absurt-med-vinstutdelning-i-friskolor