Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 5 september 2013

Forskare varnar: betygssystemet i fara pga friskolornas generösa betygsättning

Friskolorna i Sverige är mer frikostiga med vitsord i nationella prov än kommunala skolor. Forskare varnar för att betygssystemet är i fara, rapporterar SVT.
I en ny studie jämförs korrigeringar av prov som gjorts i skolorna med skolinspektionens kontrollkorrigeringar.

Studien presenteras för den svenska regeringen i dag.
Friskolornas mer generösa rättande av prov är problematiskt på många sätt, säger Jonas Vlachos, biträdande professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och en av författarna bakom studien.
- Man hittar inte styrkor och svagheter där de egentligen finns och skolor kan framstå som bättre och sämre än vad de egentligen är.

Lärare bedömer nationella prov

I dag bedöms de nationella proven för grundskola och gymnasieskolor av lärarna själva, och Skolinspektionen bedömer dem också för att stöda en mer likvärdig och rättvis bedömning. Den nya studien visar att kommunala skolor följer mera skolinspektionens linje och att alla skolor rättar ungefär på samma sätt. Spridningen i rättandet är däremot mycket stor för friskolornas del.
Enligt tidigare forskning har friskoleelever generellt sätt presterat bättre i nationella prov än elever i kommunala skolor. Men dessa studier har inte jämfört med externt rättade prov, vilket Jonas Vlachos nu har gjort.
- Proven rättas helt enkelt mer generöst av friskolorna.

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/09/02/svenska-friskolor-ar-frikostiga-med-vitsord