Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 3 september 2013

Friskolor har färre specialpedagoger

Det är åtta gånger större chans att elever i behov av stöd har tillgång till specialpedagogiska insatser på en kommunal gymnasieskola än på en fristående. Det visar en ny, unik forskningsstudie där samtliga gymnasieskolor i Sverige undersökts.
– Jag är själv förvånad över att det var så stora skillnader. Och då har jag ändå räknat bort en mängd faktorer som skulle ha kunnat påverka resultaten, säger Joacim Ramberg, doktorand i specialpedagogik på Stockholms universitet.

För att få bort faktorer som att friskolor kan ha fler studiemotiverade elever har han rensat statistiken från variabler som elevernas tidigare studieresultat, utländsk bakgrund, föräldrarnas utbildningsbakgrund och storleken på skolorna.

 –  Om man inte tar bort dessa variabler så är det 20 gånger större chans att det finns specialpedagogiska resurser på en kommunal gymnasieskola om man slumpmässigt skulle göra ett val, säger han.

Men varför friskolorna generellt har färre specialpedagoger och speciallärare förklarar inte hans forskning. De fristående skolorna har varken satsat på fler behöriga lärare eller fler lärare per elev. Och deras specialpedagoger och speciallärare är inte heller tillgängliga tidsmässigt i högre utsträckning.
– De kommunala skolorna erbjuder sina elever tre gånger så mycket tid per vecka som de fristående. Däremot finns det enskilda friskolor som har en hög tillgänglighet av specialpedagogiska insatser.

Joacim Ramberg konstaterar att gymnasieskolorna är skyldiga att ge specialpedagogiskt stöd till de elever som riskerar att inte nå målen. Men av de 391 kommunala gymnasierna erbjöd en majoritet, 90,3 procent, hjälp av specialpedagoger eller speciallärare medan bara 32 procent av de fristående gjorde det.

Någon liknande studie har tidigare inte gjorts i Sverige. Däremot fick Sverige kritik i våras av den internationella samarbetsorganisationen OECD. Orsaken var att skolorna erbjuder för lite stöd av skolpsykologer. Och även där stack friskolorna ut då de hade betydligt längre väntetider än de kommunala skolorna för elever som behövde stöd.
Lenita Jällhage

http://www.dn.se/nyheter/sverige/friskolor-har-farre-specialpedagoger/