Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 5 september 2013

Hänvisningar informationsblad-En lägre nivå behöriga lärare än kommunala.
 http://www.svt.se/nyheter/sverige/manga-obehoriga-larare-i-friskolorna
 http://blogg.svt.se/svtpejl/kategori/skolpejl-kategori/lararbehorighet-friskolor-dominerar-i-bottenskiktet


-Lägre genomsnittliga löner som beror på fler nyutexaminerade oerfarna lärare och pedagoger är anställda i vinstdrivna friskolor.
http://www.tcotidningen.se/lagre-loner-till-lararna-pa-friskolor


-Vinstdrivna skolor måste i det långa loppet generera vinst till ägarna, exempelvis Petersvenskolans ägare EQT har ett avkastningskrav på 25% per år.

-Osäkerheten om hur länge skolorna kommer att drivas vidare blir allt större då politiska partier oberoende av färg vill begränsa vinstuttag ur välfärden inför kommande val då 62% inte vill tillåta vinstutdelning. Därmed försvinner ägarnas intresse att driva skolorna vidare.
 http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1867488/Folket-ar-emot-vinster-i-skolan.html

-Flera skolor har redan gått i konkurs och fler lär göra det och då blir eleverna lämnade strandade och riskerar att behöva gå om delar av sin utbildning.
http://www.svt.se/nyheter/sverige/dubbelt-sa-manga-friskolor-i-konkurs

      -Blandade klasser kan enligt studier bidra till att elever inte får den utmaning och utveckling som behövs för att nå sin potential.
http://fof.se/tidning/2009/3/aldersblandade-klasser-samre-vanliga
http://www.unt.se/inc/print/samre-resultat-i-blandade-klasser-312278-default.aspx

      -Vinstdrivna friskolor satsar stort och påkostat på att marknadsföra sig med fina ord och så diffusa saker som en ”speciell anda”, pengar som kunde gått till elevernas utbildning.

http://www.skolvarlden.se/artiklar/marknadsforing-miljoner-i-skolorna


·     -Skattetrycket är högt i Sverige för att säkra välfärden och då hjälper det inte med riskkapitalister i skolorna som vill roffa åt sig, eller?

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetryck-i-Sverige-och-internationellt/