Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

lördag 28 september 2013

Kritik mot Petersven efter mobbning

ur HD.se:
Eleven blev slagen, hånad och utfryst. Nu kritiseras Petersvenskolan i Helsingborg av Skolinspektionen för att inte ha stoppat kränkningarna.

Utsatt för dagliga kränkningar i form av knuffar, elaka blickar, glåpord och utfrysning. Och vid ett tillfälle slagen av en annan elev.

Så såg tillvaron ut för en elev på fristående Petersvenskolan (årskurs 6–9). Allt enligt en anmälan till Skolinspektionen i våras.

Till slut ville den drabbade eleven inte gå till skolan. Vårterminen fullföljdes i stället genom undervisning på annan plats och till hösten börjar eleven på en ny skola.

Nu får Petersvenskolan kritik av Barn- och elevombudet, som är en del av Skolinspektionen. Elisabeth Seferidis är en av två jurister som har granskat ärendet och står bakom domen:

– En skola är skyldig enligt Skollagen att stoppa kränkningar, det är nolltolerans som gäller. Om den här skolan hade lyckats med det, hade eleven kanske gått kvar där och trivts, säger hon.

 http://hd.se/helsingborg/2013/07/01/kritik-mot-skola-efter-mobbing/