Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 18 september 2013

Skolinspektionen: Avslag för Segra

Ur HD.se:
Segragymnasiet får inte bedriva skolverksamhet på Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby. Skolinspektionen avslog ansökan.

De nya ägarna av naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby får inte tillstånd att bedriva gymnasieskola. Skolinspektionen anser att Segragymnasiet inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

I beslutet menar Skolinspektionen att Segragymnasiet inte har visat att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.

Skolan har gjort undersökningar för att kolla intresset för utbildningen, men enligt inspektionen visar det inte på en prognos som kan säkerställa en stabil och kontinuerlig verksamhet.
Därför anser inspektionen att budgeten inte är tillförlitlig, vilket innebär att skolan inte har ekonomiska möjligheter att driva verksamheten.

Beslutet grundar sig även på att det inte finns tillräckliga ekonomiska resurser för att erbjuda eleverna ett skolbibliotek som uppfyller skollagens krav.

Segragymnasiets ägare kommer att överklaga beslutet.
Sara Johansson