Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

söndag 1 september 2013

Skolinspektionen får mer pengar för att granska friskolorna och dess ägare

Skolinspektionen får ökade resurser. I den kommande budgeten skjuter regeringen till 3,5 miljoner för nästa år, och dubbelt så mycket de kommande åren.


Syftet med de nya pengarna är att ge möjlighet till att kunna granska de fristående skolorna och ägarbolagens ekonomi bättre.
– Det är viktigt för att vi ser att friskolor, som startades på 90-talet nu är inne i ett generationsskifte och det kommer nya ägare. Då är det viktigt att granska de nya ägarna. Det visar händelserna kring JB Education, säger utbildningsminister Jan Björklund.

I juni kom det för många lärare och elever som en chock när landets näst största skolkoncern JB Education begärdes i konkurs, och skulderna i boet senare visade sig uppgå till en miljard kronor.
Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler pekade då på att myndigheten, som har till uppgift att granska skolorna, saknar kompetens för djupare granskningar av skolbolagens ekonomi.

I den kommande budgetpropositionen föreslår regeringen nu en förstärkning av Skolinspektionens medel, med 3,5 miljoner för 2014, och 7 miljoner kronor per år under de kommande åren.
– Vi vill inte ha ägare som ägnar sig åt kortsiktig spekulation, som en kapitalplacering. Det gör att Skolinspektionens kompetens behöver öka, säger Jan Björklund.

I en promemoria pekar regeringen på att den stora ökningen av antalet friskolor de senaste åren är positiv, för att den gett elever och föräldrar större möjlighet att välja skola.
Samtidigt finns ett behov av att kunna granska den ekonomiska stabiliteten hos bolagen som driver dem.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5632981