Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 25 oktober 2013

Stopp i kommunala förskolan för att minska minus samtidigt som Petersven kräver 9 miljoner kronor.

Vi har tidigare skrivit om hur Petersvenskolans etablering gör att de kommunala skolorna går miste om 9 miljoner kronor, nu kommer besparingskraven på de kommunala skolorna som ett brev på posten.

http://www.klippan.se/download/18.106011961376e8d1b1d800014405/1358345044483/Samverkan+2012-08-27.pdf


ur HD.se
"Det är köp- och vikariestopp inom förskolan. Anledningen är att förvaltningen ska spara minst en miljon kronor fram till årsskiftet.
Barn- och utbildningsförvaltningen måste spara minst en miljon kronor fram till årsskiftet. Hur det ska gå till är upp till varje enhet att bestämma. Mest radikala är man inom förskolan, där det införts köp- och vikariestopp.
– Pengarna räcker inte till i förskolan helt enkelt, så har det varit sen början av året. Nu har minuset dragit iväg och för att det inte ska bli för stort så har vi fått ta till de här drastiska åtgärderna, säger verksamhetschef Anneli Persson Dalberg
Beslutet är inget hon jublar över – tvärtom.

torsdag 17 oktober 2013

Tankar från föräldrar som provat friskola

"I helgen sa en mamma med ett barn i en friskola att hon i framtiden aldrig skulle rekommendera sina vänner att sätta sina barn i en friskola.
Anledningen var att skolan saknade mycket specialresurser så som spec.lärare, skolpsykolog osv.

Hennes barn hade stort behov av extra stöd, och skolan slog bara ifrån sig och sa att hon fick söka sig till den närbelägna kommunala skolan i så fall.
Familjen har fått vänta lång tid på att olika tester skulle göras på barnet, eftersom dessa tjänster måste köpas in utifrån. (I den kommunala skolan finns redan personal som kunnat göra testen tämligen omedelbart).

Den här mamman hade kontakt med andra mammor i liknande situationer som alla var bittra över hur deras friskolor misskött ansvaret över barnen med speciella behov.

Det fick mig att fundera...är det så det funkar på friskolor?
Anna

måndag 14 oktober 2013

70% av friskolelärarna vågar inte uttala sig kritiskt

Lärarnas Riksförbund har under augusti och september månader låtit medlemmar
i både den privata och offentliga sektorn besvara en enkät via nätet om deras
inställning till att offentligt kritisera den skola de arbetar på.
 
Som kommunalt anställd lärare har man meddelarskydd, det vill säga man har rätt
att tala med medier om förhållandena på sin skola, utan att arbetsgivaren får ta reda
på vem som har lämnat uppgifterna. Detta gäller inte för privatanställda lärare.

Resultatet av enkäten visar att en majoritet av de svarande lärarna, nästan 70
procent av de friskoleanställda och 53 procent av de kommunala lärarna, inte skulle
våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare/skola. 18 procent 
av lärarna i friskolan även svarade att de fruktade för avsked eller avstängning om de skulle 
påtala negativ kritik i media.

fredag 11 oktober 2013

Petersvenskolan marknadsför sig med höga betyg

Frågan om betygsinflation kommer ofta upp i diskussionen om friskolor, vanligtvis slår alla skolor ifrån sig och så även Petersvenskolan.

Lite märkligt är det då när man i skolans egen reklam läser:
"Välkommen på öppet hus!
Skolan med högst medelbetyg i Höganäs"

Det är lätt att tolka som att man får högre betyg om man går på petersvenskolan än hos andra, men

onsdag 2 oktober 2013

Kommunal vs friskola 9-2

I en rapport från Lärarförbundet finns denna sammanställning över skillnader mellan kommunala och fristående grundskolor.
Friskolorna är bäst på två punkter och satsar mest på skolmat och läromedel.
Men på alla övriga nio punkter är de kommunala skolorna bättre i den här statistiken.
Källor är Skolverket (2008 och 2009) och Kulturrådet samt rapporterna Skolbibliotek 2008 och Kulturen i siffror 2009:1.

1. Antal lärare per 100 elever
Kommunal: 8,3
Friskola: 7,6
2. Andel behöriga lärare
Kommunal: 87%
Friskola: 67%
3. Antal lärare per rektor.
Kommunal: 21
Friskola: 14
4. Antal kvadratmeter per elev
Kommunal: 18
Friskola: 10
5. Tillgång till specialsalar.
Kommunal: Så gott som alltid.
Friskola: En del skolor saknar.
6. Läromedel, utrustning och skolbibliotek. Kronor per elev.
Kommunal: 3000 kr.
Friskola: 4100 kr.
7. Tillgång till skolbibliotek.
Kommunal: 73%
Friskola: 29%
8. Antal studie- och yrkesvägledare per 100 elever.
Kommunal: 0,2
Friskola: 0,11
9. Andel behöriga studie- och yrkesvägledare.
Kommunal: 68%
Friskola: 30%
10. Elevvård, kronor per elev.
Kommunal: 2050 kr.
Friskola: 1370 kr.
11. Skolmat kronor per elev.
Kommunal: 4900 kr.
Friskola: 5700 kr.

http://skolgranskning.aftonbladet.se/blogg/kommunalt-vs-friskola-9-2/