Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 14 oktober 2013

70% av friskolelärarna vågar inte uttala sig kritiskt

Lärarnas Riksförbund har under augusti och september månader låtit medlemmar
i både den privata och offentliga sektorn besvara en enkät via nätet om deras
inställning till att offentligt kritisera den skola de arbetar på.
 
Som kommunalt anställd lärare har man meddelarskydd, det vill säga man har rätt
att tala med medier om förhållandena på sin skola, utan att arbetsgivaren får ta reda
på vem som har lämnat uppgifterna. Detta gäller inte för privatanställda lärare.

Resultatet av enkäten visar att en majoritet av de svarande lärarna, nästan 70
procent av de friskoleanställda och 53 procent av de kommunala lärarna, inte skulle
våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare/skola. 18 procent 
av lärarna i friskolan även svarade att de fruktade för avsked eller avstängning om de skulle 
påtala negativ kritik i media.