Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 25 oktober 2013

Stopp i kommunala förskolan för att minska minus samtidigt som Petersven kräver 9 miljoner kronor.

Vi har tidigare skrivit om hur Petersvenskolans etablering gör att de kommunala skolorna går miste om 9 miljoner kronor, nu kommer besparingskraven på de kommunala skolorna som ett brev på posten.

http://www.klippan.se/download/18.106011961376e8d1b1d800014405/1358345044483/Samverkan+2012-08-27.pdf


ur HD.se
"Det är köp- och vikariestopp inom förskolan. Anledningen är att förvaltningen ska spara minst en miljon kronor fram till årsskiftet.
Barn- och utbildningsförvaltningen måste spara minst en miljon kronor fram till årsskiftet. Hur det ska gå till är upp till varje enhet att bestämma. Mest radikala är man inom förskolan, där det införts köp- och vikariestopp.
– Pengarna räcker inte till i förskolan helt enkelt, så har det varit sen början av året. Nu har minuset dragit iväg och för att det inte ska bli för stort så har vi fått ta till de här drastiska åtgärderna, säger verksamhetschef Anneli Persson Dalberg
Beslutet är inget hon jublar över – tvärtom.


– Det är jättetråkigt att man ska behöva göra det här när man jobbar med människor. Vi hoppas att det inte ska märkas ute i verksamheten och det är absolut inte meningen att våra barn ska komma emellan.
Vad har du fått för reaktioner?
– Personalen är väldigt medvetna och lojala och redan jätteduktiga på att inte sätta in mer vikarier än nöden kräver.
Skyddsombud har tillsammans med förskolecheferna gjort en riskbedömning av stoppet. De konstaterar att personalen bland annat kan drabbas av mer stress och otillräcklighet, att de jobbar trots att de är sjuka, att måluppfyllelsen försämras och att ensamarbetet ökar.
– Anpassar man en redan slimmad organisation så ser vi att följande saker mycket väl kan hända och det här vill jag ha in så att jag kan visa det för politikerna. Det går inte att göra det in absurdum, utan man måste tänka på både barnens och de vuxnas arbetsmiljö, säger skolchef Jan-Eric Assarsson.
Inom grundskolan har ledningen låtit varje skola göra sin egen plan för att hålla igen kostnaderna.
– Vi har gjort totalstopp ett antal gånger sedan jag började i kommunen och det blir aldrig bra i verksamheten. Istället tror jag att man både ska titta på hur vi gör här och nu, men också hur vi gör långsiktigt, säger verksamhetschef Helén Dahlberg Viebke.
Till och med augusti månad gick grundskolan 659 000 kronor minus jämfört med budget, men redan under september har den summan minskat.
– Vi har börjat vår resa ner mot nollbudget. Antilopen hade till exempel påbörjat sin anpassning redan inför hösten, eftersom de hade fått färre elever än budgeterat.
Gymnasiet är den del inom förvaltningen som går med mest minus, drygt 2,3 miljoner kronor mot budget.
– Vi försöker dels vara väldigt nogsamma med våra inköp, men vi ska även försöka bereda plats åt några extra elever. Det är roligare att öka intäkterna än att dra ner på kostnaderna, säger gymnasiechef Mattias Säflund.
– Det brukar vara en påfyllning av elever under september och oktober. De som har testat en friskola eller en skola dit man var tvungen att pendla och nu kommit på att man vill vara hemmavid.