Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 17 oktober 2013

Tankar från föräldrar som provat friskola

"I helgen sa en mamma med ett barn i en friskola att hon i framtiden aldrig skulle rekommendera sina vänner att sätta sina barn i en friskola.
Anledningen var att skolan saknade mycket specialresurser så som spec.lärare, skolpsykolog osv.

Hennes barn hade stort behov av extra stöd, och skolan slog bara ifrån sig och sa att hon fick söka sig till den närbelägna kommunala skolan i så fall.
Familjen har fått vänta lång tid på att olika tester skulle göras på barnet, eftersom dessa tjänster måste köpas in utifrån. (I den kommunala skolan finns redan personal som kunnat göra testen tämligen omedelbart).

Den här mamman hade kontakt med andra mammor i liknande situationer som alla var bittra över hur deras friskolor misskött ansvaret över barnen med speciella behov.

Det fick mig att fundera...är det så det funkar på friskolor?
Anna"Min erfarenhet är lik den du beskriver.
Vår fd. skola hade en icke pedagogutbildad rektor. Hon var förvisso en driven affärskvinna, men saknade insikt i skolans arbete och barns utveckling.
Skolan hade ingen psykolog, men det sas att det skulle tas in utifrån "om behov uppstod". När vi efterlyste detta fick vi besked att det var för dyrt och att skolans personal säkert kunde hjälpa till de med.

På skolan fanns ingen special.pedagog utan barn med behov av extra stöd fick istället extra läxhjälp på eftermiddagen. Det hjälpte inte vårt barn som hade (en då misstänkt) dyslexi och behövde specialutformad hjälp.
När vi var påstridiga så uppmuntrades vi att låta sonen byta ner sig, inte en klass utan två.
Vi bytte skola - och fick en fiende i rektorn som snuddat på förföljelse.

I vår nya skola (vanlig kommunal) så har sonen blivit utredd som dyslektiker. Han har fått ordentliga hjälpmedel (tex egen dator).
Vi har också via den skolans psykolog fått reda på att man aldrig flyttar ner elever två årskurser. Om eleven anses behöva en så stor åtgärd så är problemen större och behöver annat stöd.

Så här efteråt undrar vi hur det egentligen var ställt med den friskolan vi valde först.(Den låg närmast och vi var nyinflyttade.) Den har mindre än 200 elever - från 8-10 (!) olika kommuner och nästan inga barn från närområdet. Det ger onekligen lite dåliga vibbar..."
Hope