Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 20 november 2013

"Academedia tycks ha stora brister bakom den välpolerade fasade"

ur SVD.se

Riskkapitalister förringar vikten av långsiktighet 

 Skoljätten Academedia tycks ha stora brister bakom den välpolerade fasaden.
Det spär på kritiken mot kortsiktiga riskkapitalister som ägare av skolor och välfärdsbolag.

Svenska Dagbladets och ekonomisajten N360s granskning av skolföretaget Mikael Elias, som ingår i Sveriges största skolkoncern Academedia, ger inte någon smickrande bild av verksamheten. Och för bara någon vecka sedan avslöjade SvT:s Uppdrag Granskning att två av Academedias skolor brutit mot reglerna för hur elever ska antas. Då svarade Academedias vd Marcus Strömberg med ett debattinlägg i Dagens industri under rubriken ”Felen i våra skolor ska inte upprepas” där han talar om en målsättning om ”noll fel” i all verksamhet.

Det Wallenbergknutna riskkapitalbolaget EQT köpte för några år sedan ut Academedia från börsen efter en hätsk budstrid med ett amerikanskt bolag. Sedan dess har Academedia vuxit snabbt, bland annat genom att köpa upp andra verksamheter. När Academedia köpte Pysslingen hade det bolaget exempelvis ägts endast två år av ett danskt riskkapitalbolag.Sedan ett annat danskt riskkapitalbolag strax före sommaren havererade med skolkoncernen JB har debatten kring riskkapitalisternas ägande av skolor blivit allt mer infekterad. Från regeringshåll finns starka påtryckningar för att ägare till välfärdsbolag ska ha ett långt perspektiv på sitt innehav, och vilja vara kvar som ägare i minst tio år. Det rimmar illa med riskkapitalister som valt att sälja efter bara ett par år.

Inte minst lider riskkapitalister av ryktet att ”klä bruden” inför sina försäljningar. Det kan innebära att verksamheten får för lite pengar till långsiktiga investeringar – eller att det fattas andra beslut som är kortsiktigt gynnsamma, men långsiktigt dåliga. Som att pressa på lärare att ge för höga betyg, Risken för kortsiktigt agerande ökar dessutom i finansiellt pressade branscher – som skolorna är, med svag lönsamhet och hård konkurrens.

På torsdagen skriver Harry Klagsbrun, partner på EQT och ägaransvarig för Academedia, i ett debattinlägg i DI, bland annat att EQTs ägande har borgat för kontinuitet i engagemang, inriktning och företagskultur, och tillfört resurser för kvalitets- och kompetensutveckling. Ägarperioden som sådan säger, enligt Harry Klagsbrun, inget om hur långsiktig en ägare är.
”När det gäller skolan ser vi inte att det främsta hotet mot kortsiktighet är dåliga riskkapitalister utan ineffektiviteten i den politiska styrmodellen som de kommunala skolorna lyder under, och politikernas ständiga hattande kring den svenska skolpolitiken”.

En rättande lärare hade nog undrat om Klagsbrun verkligen menar att det är kortsiktigheten som hotas, eller om han avser långsiktigheten. Det är trots allt det ordet som blivit kärnan i debatten kring riskkapitalisternas ägande av skolor, och hur detta kan tänkas påverka verksamheten.
Häromdagen sa Gabriel Urwitz, ordförande i Riskkapitalföreningen, i di att inga riskkapitalbolag investerar i fastigheter eftersom dessa ”är långsiktiga placeringar och därmed inte passar in i den investeringshorisont på mellan fem och tio år som de flesta riskkapitalbolag har.”

Per definition skulle därmed en skola passa bättre för en kortsiktig ägare, än vad ett stenhus gör.
För EQT, som planerar en börsnotering av Academedia, gäller snarast den lärdom som skoljättens vd Marcus Strömberg avslutar sitt debattinlägg med: ”Det är bara att gå hem, göra om och göra rätt”.

 Torbjörn Isacson

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/perspektiv-riskkapitalister-forringar-vikten-av-langsiktighet_8725596.svd