Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 22 november 2013

Björklund: ”Dröjer innan alla skolor är avskräckta”

Lärare pressas att sätta omotiverat höga betyg. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) är inte förvånad över utvecklingen. Han anser att det kan dröja innan skolor avskräcks från att sätta glädjebetyg.

Flera gymnasielärare som arbetar inom skolkoncernen Academedia uppger att de pressats att sätta högre betyg. Det framkom av en granskning som SvD genomfört tillsammans med ekonomisajten N360. Mängder av lärare har efter publiceringen hört av sig och vittnat om att problemet är stort och utspritt
, på såväl friskolor som på kommunala skolor.
Till SvD säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) att han är medveten om att lärare pressas att sätta glädjebetyg.
Om just Academedia vet jag ju inte, men att det här förekommer i svenskt skolväsende, det är jag helt övertygad om, säger Jan Björklund.

Han ser att problematiken kan ha flera orsaker, och nämner som exempel press från föräldrar och att skolor vill frisera sina resultat, som ju blir offentliga. Men han nämner även att en tredje orsak kan vara att en lärare hellre vill vara snäll än korrekt om en elev ligger på gränsen.
– Det är oacceptabelt att medvetet sätta glädjebetyg. Vårt svar på det är att vi granskar för att upptäcka det, och när det upptäcks blir det svidande påföljder.
Jan Björklund nämner att i arbetet för att komma till bukt med glädjebetygen har en ny kursplan trätt i kraft som är mer distinkt i vad som krävs för olika betygssteg. Syftet är att det ska bli svårare för lärare att omotiverat hissa upp betygen.
– Dessutom granskar nu Skolinspektionen betygssättningen väldigt intensivt. Ett antal skolor har fått väldigt skarpa förelägganden, och ytterst kan de förlora tillstånden.

Det gäller ju redan. Är det tillräckligt?
– Det får vi se. Jag är övertygad om att de skolor som har fått verkligt svidande kritik av Skolinspektionen stramar upp sin betygssättning. Och granskningarna har också en förebyggande effekt, men det kommer säkert att ta ytterligare tid innan alla är avskräckta.

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/drojer-innan-alla-skolor-ar-avskrackta_8727204.svd