Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 14 november 2013

Elevhälsan stängd för privata förskolor


Återigen är det synd om de privata skolorna, de kan inte längre köpa tjänster till självkostnad från kommunen utan måste själva hitta privata vinstdrivande verksamheter att vända sig till, och då blir det ju mindre vinst för dem själva. Om det nu över huvudtaget går att få tag i rätt kompetens.

Allt slutar med att barn som går i privata förskolor hamnar i kläm och inte får den hjälp de behöver. Detta är ett återkommande ämne i flera inlägg här och visar på att, om man vill gå i en skola som erbjuder en helhetslösning för alla så får man välja en kommunal skola, här finns rätt kompetens att tillgå snabbt om den skulle behövas.

Ur HD.se:

Fristående skolor och förskolor får inte längre köpa tjänster från kommunens elevhälsa. Nyordningen skapar problem enligt personal hos flera privata aktörer.
I många år har kommunens fristående förskolor haft möjlighet att anlita kommunens specialpedagoger. Det kan handla om hjälp med att utreda barn med särskilda behov eller handledning på plats i barngrupperna.
Att köpa timmarna från elevhälsan har varit en smidig lösning, i synnerhet för små enheter som inte själva har möjlighet att hålla organisationen med särskild kompetens.

Med sedan ett år tillbaka är detta inte längre möjligt. Försäljningen av tjänster stoppades med hänvisning till konkurrenslagstiftningen, enligt barn- och utbildningsförvaltningens chef Tony Mufic.
– Vi har fått tydliga besked från bland annat Sveriges kommuner och landsting om att försäljningen strider mot lagen. Genom att erbjuda tjänsterna riskerar vi att hämma marknaden, säger han.

I ett brev ställt till barn- och utbildningsförvaltningen och kommunens ledande politiker pekar emellertid Englakronan på svårigheten att köpa just specialpedagogtjänster. Något som i slutändan drabbar barn med behov av extra stöd.
Förskolan har i dag mellan 140 och 150 barn inskrivna och har enligt ägaren PO-Pettersson försökt rekrytera utan att lyckas.
– Det är jättesvårt, säger han.

Även på den fristående skolan Vejbystrands skola och förskola har rektorn Iréne Gustavsson samarbetat med kommunens elevhälsa. Att det numera har upphört är olyckligt, anser hon.
– Jag tycker att det finns en poäng i att alla skolor i kommunen har tillgång till samma expertis, säger hon.

Enligt Karin Roberts, som är biträdande avdelningschef på Konkurrensverket, är frågan om försäljning av till exempel specialpedagogtjänster inte prövad. Men hon förklarar att kommuner i vissa fall kan sälja tjänster för att upprätthålla service och infrastruktur på områden där det saknas kommersiellt utbud.
– Det kan vara en svår avvägning, kanske finns det inte ett utbud, samtidigt kan det vara en marknad som är på väg att växa fram, säger hon.

Skrivelsen från Englakronan är ställd till flera politiker. Från alliansens sida finns ett mål om ökad samverkan med de fristående skolorna i kommunen.
Även barn- och utbildningsnämndens ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) hänvisar till konkurrenslagstiftningen, men är öppen för en diskussion.
– Vi vill gärna bistå med tjänsterna om möjligheten finns. Finns möjligheten ska vi sälja tjänsterna. Jag är beredd att diskutera frågan igen, säger han.
Tove Scherman

http://hd.se/angelholm/2013/11/11/elevhalsan-stangd-for-privata/