Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 27 november 2013

Jan Björklund ”Typiskt brott mot skollagen”

Ansvariga politiker rasar och säger att det är oacceptabelt. Ändå händer det – att skolor väljer elever och inte tvärtom. Det visade Uppdrag Granskning på onsdagskvällen.
En pojke med problem har svårare att komma in på en skola än en välartad flicka med höga betyg. Det framgår av SVT:s reportage där omkring 50 skolor tillfrågades.
Drygt hälften var positiva till att ta emot flickan. Men bara hälften så många ville ha pojken som elev.
– Det är oacceptabelt att sortera bland barn och ungdomar. Att välja bort enskilda elever bryter mot skollagen, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) i en kommentar.

I programmet uttrycker sig en rektor, ovetande om att han sitter framför en dold kamera, mycket nedsättande om vissa elever med anspelning på var de bor och vilka de är. Det stärker ytterligare bilden av segregation.


– Förvånad kanske jag inte är, snarare bedrövad. Det är för jävligt på ren svenska om man agerar på det sättet som framställts, säger Anna Johansson (S).

Du antyder på Twitter att skolor som inte sköter sig skulle bli utan skattemedel?
– Det ska inte tolkas som ett konkret förslag, utan en känsloyttring. Men lever man av skattepengar, måste man också leva upp till de krav det innebär. Alla skolor är öppna för alla elever, punkt. Gör man inte det har i varje fall jag ingen lust att betala med mina skattepengar.
Enligt Anna Johansson är det inte friskolorna i sig som är ett problem.
– Jag tror att det fanns en naivitet när man gick från en helt reglerad till en helt avreglerad skolmarknad. Så här i efterhand kan man säga att man borde ha omgärdat det här med tydligare regelverk och villkorat bidrag. Jag tror att det fanns en naivitet. Man såg framför sig att det var personalkooperativ och föräldrakooperativ som skulle blomstra med alternativ pedagogik och så, men det blev det något annat.
Det fria skolvalet har också en baksida, säger Anna Johansson.
– Det finns ju fler och fler forskare som pekar på att det leder till en ökad skolsegregation, att man väljer bort klasskamrater snarare än att man väljer till något annat. Det går inte att vrida klockan tillbaka. Däremot behöver man se vad som måste göras framåt för att motverka de värsta avarterna. Det är till exempel viktigt att alla skolor lever under samma krav på öppenhet som offentligt driven verksamhet.
Helene Odenjung, gruppledare för FP, säger:

– Det är eleverna som har rätt att välja skola, det är inte skolorna som har rätt att välja eleverna. Om en elev har behov av extra stöd ska den få det med sig till den skolan. Det gäller även en kommunal skola, och där har vi i Göteborg en del att bli bättre på över huvud taget.
Helene Odenjung framhåller att skollagen är skärpt och skolinspektionen dessutom har fått bättre befogenheter.
– Det här är ett typiskt brott mot skollagen och då måste skolinspektionen ingripa, säger hon.

Samtidigt vill hon inte dra alla friskolor över en kam.
– Lika lite som att alla kommunala skolor skulle agera helt korrekt. Det handlar om att skollagen är väldigt tydlig och ska efterlevas, både av de kommunala och fristående skolorna.
Enligt Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler ska myndigheten nu kontakta de friskolor som berörs i Uppdrag Gransknings reportage.
Jan Höglund
 http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2159980--typiskt-brott-mot-skollagen-