Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 18 november 2013

Lärare på den Academediaägda skolan pressas att sätta glädjebetyg.

En inblick i hur det fungerar på våra vinstdrivna friskolor, ta er tid och läs genom hela artikeln ur svd.se

vi har tidigare skrivit om skolinspektionens observationer av betygsättning på Petersvenskolan i Åstorp: http://www.skolval.info/2013/06/petersvenskolan-ger-systematiskt-hogre.html


Ur SVD.se
"Flera lärare inom den Academediaägda friskolegruppen Mikael Elias-gymnasierna vittnar om hur de pressats av rektor att höja elevers betyg. I vissa fall har rektorerna själva tagit över betygsättningen, uppger lärarna. Företrädare för Academedia känner inte igen situationen.
 
”Sex elever! Det är 600 000 kronor – det måste du förstå”. Så försökte rektorn få en språklärare att höja elevers betyg efter att de, och deras föräldrar, klagat.
Det är ett fackligt ombud som återberättar händelsen som ska ha skett vid ett Mikael Elias-gymnasium i Mellansverige. Läraren ändrade inte betygen och blev uppsagd – ”på grund av arbetsbrist”, berättar personen. Kort därefter annonserade skolan efter en ny lärare, till samma tjänst.

Koncernen gick med på en uppgörelse efter att facket kopplats in, mot en överenskommelse om tystnadsplikt, berättar personen som inte vågar gå ut med sitt namn.
En svenskalärare vid samma skola berättar om hur en grupp elever klagade hos rektor på den höga undervisningsnivån. Läraren berättar att nivån var tvungen att sänkas, annars skulle eleverna sluta. ”Vi måste inse att vi sitter i knäna på eleverna”, hade rektorn förklarat.
– Jag hade redan försökt anpassa undervisningen. Men kvalitetskraven för betygen ändrade jag inte. Skolan marknadsförs som högskoleförberedande där nivån ska vara hög, berättar läraren.
Efter en termin med liknande krav, parallellt med en separation privat, sjukskrevs läraren. Samma vecka kom ett uppsägningsbrev. Facket kopplades in och efter förhandlingarna kom parterna överens om en lösning, också med krav på tystnadsplikt. Trots erbjudande om källskydd och anonymitet, vågar läraren inte berätta hur överenskommelsen såg ut.

Mikael Elias-gymnasierna finns på nio orter i Sverige och är en del av landets största friskolekoncern, Academedia, som ägs av riskkaptialbolaget EQT. När SvD tillsammans med ekonomisajten N360 granskat Mikael Elias-gymnasierna, tycks problemet med rektorer som påverkar betygssättningen finnas även på andra Mikael Elias-skolor.

I Norrköping fick Mikael Elias gymnasium kritik av Skolinspektionen i fjol för att inte ha ”levt upp till författningarnas krav på betygsättning” efter att en språklärare anmält att rektor förlängt en kurs för några elever som var missnöjda med sina betyg. Det fanns inget lagligt stöd att häva de satta betygen, konstaterade Skolinspektionen.

På en annan ort berättar en fackligt aktiv lärare hur hen kände sig allt mer oönskad av arbetsgivaren. Till slut köptes läraren ut. Läraren berättar om flera händelser på skolan. Vid ett tillfälle ska rektorn ha ändrat en elevs betyg mot en kollegas vilja, i andra fall tog rektorn över betygsättningen, efter att elever och föräldrar klagat.
– När jag slutade var det bara jag och en annan lärare kvar från tiden då jag började. Då var vi inne på vår tredje rektor. Bland personalen brukade vi skämta om att Mikael Elias var skolvärldens Ryanair, säger läraren.
Läraren berättar att denne som fackligt aktiv kom i kontakt med ombud på andra skolor inom Mikael Elias-gruppen. Flera ska ha berättat om liknande händelser.

Av de personer vi talat med är det bara Jarl Schultz, mattelärare vid Mikael Elias i Eskilstuna fram till i fjol, som vågar gå ut med namn.
Jarl Schultz berättar om hög personalomsättning, inställda lektioner, brist på kursmaterial och nationella prov som förvarades i pappkartonger i lärarrummet i stället för i låsta skåp. Enligt honom fanns inga resurser att hjälpa elever som behövde mycket stöd. Själv jobbade han 60-timmarsveckor för att ligga i fas.
– Jag kunde inte koppla av när jag var ledig. Jag kände att jag började bli sjuk så jag började söka andra tjänster.

Han säger att kollegor, både från den egna och från andra Mikael Elias-skolor, har berättat om hur rektorn tagit över betygsättningen av elever, men han har inte själv varit med om det. Han har försökt få fler kolleger att med namn berätta om situationen.
När SvD och N360 granskar så kallade överbetyg, där elever får högre kursbetyg än betyg på de nationella proven, sticker Mikael Elias-skolorna ut. SvD har tittat på resultaten på nationella proven i matte i årskurs 1, i förhållande till vilka betyg eleverna fick.
Vid Mikael Elias -gymnasiet i Karlskrona fick nästan 70 procent av eleverna ett högre betyg än vad nationella provet motiverade. I Norrköping var andelen 65 procent, i Sollentuna drygt 50. Det är bara vid skolorna i Stockholm och Göteborg, som andelen elever som får ett överbetyg är lägre än i riket i snitt.
Carina Hall ansvarig för Mikael Elias-skolorna vid Academedia, säger att hon inte känner igen bilden som lärarna målar upp.

Hur kommenterar du att flera lärare uppger att de pressats av rektor att höja betyg?
–Det gör mig väldigt förvånad. Jag har aldrig under mina år vid Mikael Elias fått en sådan fråga eller ett sådant påstående.

Enligt lärarna har rektor lyft fram den ekonomiska aspekten för att inte skrämma bort elever genom att sätta låga betyg, vad tror du att det beror på?
– Det är ingenting jag känner igen från våra rektorer. Vi behöver inte ha den typen av värderingar i vår verksamhet eftersom vi har ett ganska bra söktryck till våra skolor.

Kan det vara så att man inte vågar berätta?
–Det tror jag inte, det finns ingenting man riskerar. Vi har meddelarfrihet vid Academedia. Om det här hade varit en oro så är det märkligt att det inte har framkommit i något sammanhang.
Carina Hall hävdar också att det inte, något en lärare påstår, gjorts enskilda uppgörelser när det handlat om arbetsbrist.
– Är det en enskild överenskommelse, då rör det andra frågor. Annars har läraren tolkat överenskommelsen på ett felaktigt sätt. "

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/larare-pressas-att-satta-gladjebetyg_8723166.svd