Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

lördag 28 december 2013

Skola på vetenskaplig grund

Första uppdraget för nästa års valvinnare: fixa en skolkommission.
Löfven eller Reinfeldt.
Oavsett vem som blir regeringschef efter valet 2014 är den första arbetsuppgiften given.
Valrörelsens snack måste bytas mot verkstad.
Det är tid att sätta samman en effektiv skolkommission. Bestående av oberoende skolforskare och pedagoger med uppdraget att mot en tydlig deadline analysera alternativen och skriva fram skarpa, modiga åtgärder.


Tanken på en skolkommission, inspirerad av den kommission som leddes av nationalekonomen Assar Lindbeck under 90-talets krisår, har vädrats länge. Men med mindre än ett år kvar till valet är det inte realistiskt att nuvarande regering ska få en sådan till stånd. Det extremt avreglerade svenska skolsystemet behöver en fristående genomlysning. Skolinspektionen är en reaktion på systemets brister, Friskolekommittén var en annan. Men det är först nu alla tvingas tala om elefanterna i rummet: friskolorna, det fria skolvalet och kommunaliseringen. 90-talets ideologiska trippelrevolution, framhastad som en reaktion på det som många då såg som en fyrkantig, instängd skolmodell.

I nöden prövas de ideologiska övertygelserna. Men det finns inte en lösning på ett komplext problem. Flera saker behöver göras samtidigt. Bland dessa ingår en översyn av hur skolan använder sina resurser – och var det skulle behöva investeras mer skattepengar.
Enligt en opinionsmätning vill nu sex av tio svenskar se ett "förstatligande" av svensk skola. En åsikt som har en originell spridning politiskt. Folkpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är för. När Lärarförbundets webbtidning Lärarnas nyheter försöker bena ut hur detta skulle gå till uppstår däremot mest frågetecken. Skolan har haft ett delat huvudmannaskap sedan folkskolans start 1842, vilket gör det felaktigt att tala om ett återförstatligande. Här säger sig Folkpartiet vara "medvetet luddiga" för att man först vill se en utredning. Det här är ett jobb för en skolkommission. Om man kan visa hur ett ökat statligt ansvar kan möta lärarkrisen med ett lönelyft skulle det rimligen gå att hitta en bred politisk majoritet för det. Kvalificerad skolpersonal är A och O.

Att Vänsterpartiet under hösten har förbättrat sina opinionssiffror kan sannolikt härledas till partiets tydlighet när det gäller friskolor och skolval. Att det fria skolvalet har segregerande effekter har forskare länge varnat för. Efter Pisa har skolvalet pekats ut som en av de viktigaste orsakerna till Sveriges resultatras. "Egentligen borde alla fråga sig: är vi beredda att betala priset för valfrihet?" säger Anders Jakobsson, professor vid Malmö högskola. Skolvalet är självklart något som en skolkommission bör titta på.

Valrörelsen kommer ge många hetsiga skoldebatter. Men samtalen får gärna också handla om läraryrkets status och hur det kopplas till samhällets bildningsideal. Svenska Dagbladets kulturchef Daniel Sandström skrev i helgen: "Sverige vill gärna ha ett läslyft, men utan att behöva lyfta humanisterna. Det finns i dag alltför få exempel på att du har något att vinna på att vara en läsande människa i vårt samhälle".
En skolkommission skulle även i det avseendet vara viktig. Den skulle tydligt markera att svensk skola ska bygga på vetenskaplig grund. På framvärkta pedagogiska insikter – och inte ideologiska skott från höften.
Peter Fällmar Andersson

http://hd.se/ledare/2013/12/10/skola-pa-vetenskaplig-grund/