Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

lördag 21 december 2013

Skolinspektionen tror inte på naturbruks budget

ur HD.se
Skolinspektionen har lämnat ett yttrande till förvaltningsrätten kring Sveriges naturbruksgymnasium AB:s överklagan av inspektionens beslut att inte godkänna deras ansökan om att få driva gymnasiesärskola vid Segragymnasiet.
 
Skolinspektionen ansåg i sitt beslut att skolan inte varit tydlig nog avseende bland annat tillgång till skolbibliotek, särskilt stöd och plan mot kränkande behandling.


På dessa punkter har bolaget inkommit med förtydligande uppgifter och Skolinspektionen meddelar nu att dessa delar inte längre läggs till grund för avslaget. Däremot vidhåller myndigheten att bolaget inte visat att skolan får det planerade antalet elever, vilket också ger en otillförlitlig budget.
Bolaget har lämnat in en reviderad budget, men flera minskade poster har lämnats utan förklaring och Skolinspektionen anser inte att budgeten är realistisk.

Myndighetens bedömning är att det inte är säkerställt att bolaget har ekonomiska möjligheter att driva verksamheten långsiktigt och framför att överklagandet bör avslås.

Sveriges naturbruksgymnasium har också överklagat avslaget på ansökan om att driva ordinarie gymnasieskola vid Segragymnasiet. Det är oklart om Skolinspektionen ännu yttrat sig om denna överklagan.

http://hd.se/klippan/2013/12/09/skolinspektionen-tror-inte-pa/