Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 20 december 2013

Skolledarförbundet: sätt stopp för vinster i skolan

Sveriges Skolledarförbund är kritiska till att politikerna inte sätter stopp för vinstintresset i skolans värld. De största förlorarna är elever i behov av särskilt stöd, enligt remissvaret till regeringen.

 I augusti överlämnade friskolekommittén sitt politiskt heta betänkande ”Friskolor i samhället” till utbildningsminister Jan Björklund (FP). Efter utdragna förhandlingar var de fyra allianspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om att skärpa reglerna på en rad områden.
Det handlar bland annat om att skolhuvudmännens lämplighet ska prövas, liksom ägarens långsiktighet, och att det ska ske ett samråd med kommunen före en friskoleetablering. Men det blir inget vinstförbud, enligt sexpartiuppgörelsen.


Sveriges Skolledarförbund betraktar friskolor som ”ett positivt komplement”, men är kritiska till att politikerna inte sätter stopp för ”vinstintresset”. Det framgår av det remissvar som skickades till utbildningsdepartementet på fredagen.

Förbundet, som organiserar chefer inom utbildningsområdet, avslöjar också att man under utredningens gång skrev ett brev till kommitténs ordförande - förre Folkpartiledaren och utbildningsministern Lars Leijonborg - och framförde att det är ”problematiskt med vinstkrav i en skattefinansierad verksamhet som skolan där det egentligen inte finns någon bortre gräns för hur bra resultat man eftersträvar”.
– Vi är inte emot vinster, men vill att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Skolledarförbundet skriver i sitt remissvar att vinstintresset ”tenderar att vrida fokus bort från skolans grundläggande uppgift att forma de växande generationerna, till frågor om skolors ekonomiska vinstpotential. Det är lätt att misstänka att de största förlorarna i detta system är elever i behov av särskilt stöd”.
– Det här är ju offentliga medel, och vi ska ha en likvärdig och rättssäker skola. Både kommuner och fristående skolor måste se till att skolpengen fullt ut används till elevernas undervisning. Här ser vi en risk, säger Matz Nilsson, som vill reglera att eventuella vinster i skolverksamhet måste användas till kvalitetshöjningar.
Han poängterar att grannländer till Sverige har sådana lösningar som verkar fungera bra. ”Det kan aldrig vara för sent för en förändring med syfte att säkra förtroendet för att allmänna medel används för det allmännas bästa”, skriver förbundet i remissvaret.

Skolledarförbundet är dock positiva till att tillståndsgivningen ska stramas åt, och att det ska krävas samråd med kommunen om en friskoleetablering. ”Ett ökat fokus på samarbete och samråd istället för konkurrens och lönsamhet är enligt vår uppfattning i linje med elevens bästa”.
På söndag går remisstiden för betänkande ut.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-friskoleuppgorelse_8778598.svd