Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 16 januari 2014

Antiolpen begär extra pengar

Vid skolinspektionens granskning av skolan konstaterades "att medan lärarna är bra på att samverka för att uppnå trygghet och studiero samt motverka kränkningar fungerar samverkan sämre när det kommer till att stödja elevernas språk- och kunskapsutveckling."


"Cirka hälften av eleverna på Antilopenskolan har ett annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning bedrivs i albanska, arabiska, litauiska och polska. Däremot får eleverna inte i tillräckligt stor utsträckning studiehandledning på modersmålet."

Med anledning av detta begär skolan mer pengar "Det rör sig om en fördubbling av budgeten för studiehandledning, från det gångna årets 75 000 kronor till 150 000 kronor, samt 700 000 kronor extra för att öka vuxennärvaron och möta kraven om särskilt stöd."

Ärendet kommer att behandlas under BUN:s extrainsatta budgetsammanträde den 20 januari.

Vi vill påminna om hur Academedia gör när kommunala skolor överskrider budget, de driver frågan juridiskt.  http://www.skolval.info/2013/10/dubbelt-sa-stora-forluster-med.html

http://hd.se/klippan/2014/01/08/antilopenskolans-rektor-ber-om-mer/