Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 24 januari 2014

"Drivkraften för att driva skolor måste vara en vilja att skapa god utbildning, inte möjligheten att ta ut stora vinster."

 Grundproblemet är skolsegregationen

Vi behöver öka likvärdigheten i dagens skola

"I dag hade de fyra borgerliga partiledarna pressträff om skolpolitiken. De presenterade förslag om en ny grundskoleutredning. Tanken är att förlänga skolplikten och göra nuvarande förskoleklass till ny första klass. De vill också titta på obligatorisk sommarskola för elever som inte når målen.
Båda förslagen, tio års skolplikt och sommarskola, finns med i Socialdemokraternas ekonomiska vårmotion, även om detaljerna skiljer något.

Djupare problem

Det kan framstå som lite idélöst av regeringen att låna motståndarens politik, men i sak är det bra. Dessutom är samsyn viktigt, skolpolitiken bör inte rivas upp vart fjärde år.
Tio års skolplikt och sommarskola handlar dock främst om att lappa och laga i ett skolsystem som har djupare och mer svårhanterliga brister.
Sedan reformerna om friskolor och fritt skolval 1992 har den svenska skolan segregerats allt mer. Duktiga elever väljer bort mindre duktiga, elever med olika bakgrund går i dag till stor del i olika skolor. Rika barn segregeras från fattiga.

Ökad likvärdighet

Utvecklingen går hand i hand med boendesegregation, arbetslöshet och utanförskap. Resultatet är att alla barn inte längre får samma möjligheter och föräldrarnas utbildning spelar allt större roll för barnens resultat.
Vi behöver göra något åt den minskande likvärdigheten i dagens skola. Ett bra utbildningssystem är avgörande både för de enskilda eleverna och för hur Sverige och svenska företag ska klara en allt hårdare global konkurrens.
Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever halkar efter på ett alarmerande sätt. Alla är överens om att detta är en oacceptabel utveckling.

Beska piller

Men om vi vill göra något åt situationen finns ett par beska piller vi kommer att behöva svälja.
Skolan måste få kosta mer. Fler lärare, mindre klasser, högre lärarlöner, bättre lärarutbildning och andra åtgärder kostar pengar, och måste få kosta.
Systemet med fritt skolval och friskolor behöver utvärderas så att det inte segregerar som i dag. Någon återgång till det gamla är inte aktuell men detta kan inte fortgå.
Drivkraften för att driva skolor måste vara en vilja att skapa god utbildning, inte möjligheten att ta ut stora vinster.
Alliansen missade dock tyvärr att ta upp detta. Trots att pressträffen hölls på en skola i den djupt segregerade stadsdelen Östermalm."

 Anders Lindberghttp://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article18138034.ab