Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

lördag 25 januari 2014

Elever om Petersvenskolan: kaosartad verksamhet, stökiga lektioner, bristande pedagogik och mobbing.

Så beskriver elever som har slutat på Petersvenskolan miljön. "Istället för individuell undervisning och arbete mot mobbning som utlovades har det enligt dem blivit precis tvärtom." Och rektorn gör på sant friskolemaner, tillbakavisar kritiken, han är av en helt annan uppfattning. Något som vi börjar bli vana vid det här laget. Kommunen är medveten om problematiken men kan inget annat göra än att erbjuda plats i en kommunal skola.HD.se: Tre elever lämnade Petersvenskolan förra veckan. Deras föräldrar som valde att ta dem ur friskolan beskriver verksamheten som kaosartad med stökiga lektioner, bristande pedagogik och mobbning. Men rektorn tillbakavisar kritiken.

Agnes Rosdahl och Tindra Lindberg har inte gått i skolan sedan förra torsdagen. Då valde deras föräldrar att ta dem ur Petersvenskolan för att i stället hitta en plats i någon skola i kommunens regi. En tredje elev i samma klass slutade samtidigt.

Eleverna och deras föräldrar är mycket besvikna på friskolan som startade i Landskrona i höstas.
– De sa på informationsmötet att det skulle vara mycket individuell undervisning och noll tolerans mot mobbning, det har blivit precis tvärtom, säger mamman Catarina Persson.
Enligt eleverna och föräldrarna har det varit kaotiskt ända sedan starten med lärare som inte förmår hålla kontroll i klassrummen, som i stället hotar och låser dörrar.
– Vi har inga genomgångar på lektionerna och vi får ingen hjälp. På min gamla skola fick man all hjälp man behövde, säger Agnes Rosdahl.
Klassen delades hastigt för att sedan lika hastigt slås samman igen. Klassföreståndaren slutade innan jul och någon ny finns ännu inte på plats.
Det förekommer enligt eleverna också uppenbar mobbning mot flera på skolan.
– Rektorn lyssnar och säger att han ska göra något, men inget händer, säger mamman Jessica Lindberg.

Föräldrarna överväger nu en anmälan till Skolinspektionen. Enligt dem har varken rektor eller någon annan i personalen hört av sig sedan de bestämde sig för att ta barnen ur skolan.
På måndag börjar Agnes Rosdahl och Tindra Lindberg i stället på Glumslövs skola.
Rektorn på Petersvenskolan, Anders Westerlund, tillbakavisar kritiken.
– Vi har inte samma bild. Min bild är att vi sätter in åtgärder, vi försöker lösa konflikterna. Vi jobbar stenhårt för att alla elever ska känna trivsel och trygghet här. Sen, visst har vi haft en klass som vi jobbat jättemycket med. Men det finns konflikter som kanske börjar utanför skolan och dras in i skolan. Vi gör allt för att hantera det.
Enligt Anders Westerlund jobbar skolan aktivt med individuell undervisning, bland annat med hjälp av en specialpedagog. Han tycker inte heller att man negligerar mobbning.
– Vi har mobbning som på alla andra skolor, men jobbar med att lösa det på bästa sätt. Vi har plan mot kränkande behandling och mobbning.

Däremot medger han att kommunikationen med föräldrarna till eleverna som slutat varit dåligt på slutet.
– Generellt sett haft en bra dialog, men mot slutet har det uppenbarligen inte fungerat. Jag har inte satt mig ned och pratat med dem.

Enligt föräldrarna och eleverna är det flera barn som har hoppat av och bytt till andra skolor under höstterminen.
– Vi har haft en del som hoppat av men det har också varit nya som börjat. Jag är jättestolt över skolan och över personalen. Sen är det ju nystart och då uppstår det olika problem och då jobbar vi för att lösa dem och det är ett jätteroligt uppdrag, säger Anders Westerlund.

På kommunens utbildningsförvaltning är man medveten om att det förekommit kritik mot Petersvenskolan men konstaterar att skolan inte ligger under kommunal tillsyn.
– Jag har hört att det varit lite turbulent. Det vi kan göra är att erbjuda en plats i en kommunal skola, men vi kan inte gå in i en annan huvudmans verksamhet, säger tillförordnade utbildningschefen Kjell Thoresson.
Elin Wrethov

  http://hd.se/landskrona/2014/01/23/foraldrar-kritiska-till/