Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 15 januari 2014

En skola för vissa blir en sämre skola för alla

"Modellen för den svenska skolan är marknadsorienterad i betydande utsträckning, i och med bland annat fria skolval; konkurrens mellan skolor; och skolor med vinstintresse.

Då finansieringsmodellen av skolan är skolpengen är skolans intäkter beroende av antalet elever på skolan. Det blir då naturligt att vinstdrivande skolor konkurrerar om just antalet elever, för att maximera sina intäkter. Det blir också naturligt att vinstdrivande skolor konkurrerar om elevgrupper med relativt små resursbehov, för att minimera sina kostnader. Trots att det är olagligt att välja och välja bort elever.

Eftersom skolbyggnaden rymmer ett begränsat antal elever och eftersom att bygga ut (om möjligt) inte är gratis, är skolor fysiskt begränsade i hur många elever de kan ta in. Det förstärker vinstdrivande skolors anledning att konkurrera om elevgrupper med relativt små resursbehov.


För den som såg onsdagens Uppdrag Granskning blev det uppenbart att det inte bara är teoretiskt logiskt att vinstdrivande skolor anstränger sig för att få de mindre resurskrävande eleverna, utan att detta är en realitet i den svenska skolan. Det innebär att alla inte har lika tillgång till den svenska skolan. Att valfrihet i skolans värld inte är för alla, utan för många istället handlar om ett fritt ”önskemål” om vilka köer du ska placera ditt barn i, och om att elevernas fria skolval ibland istället är skolornas fria elevval.http://www.politism.se/agneta-berge/en-skola-for-vissa-blir-en-samre-skola-for-alla/#post-6436