Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 20 januari 2014

Friskola vill tvinga bort barn med särskilda behov

I Dagens Nyheter läser vi på onsdagen nämligen att Täby friskola i Stockholm kräver att föräldrar skriver under en överenskommelse där skolan inte har något ansvar för barn med särskilda behov.

SÅ PRAKTISKT FÖR SKOLAN!

Nu ska fallet granskas av Skolinspektionen, som har så många krav på sig som kontrollmyndighet vid det här laget att de snart lär bli tvungna att anställa så många att de blir en större arbetsgivare än till och med fas 3.
 
I Täby friskolas kontrakt står: ”Friskolor är exempelvis enligt lagen inte skyldiga att ta emot en elev om mottagandet innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för skolan. Därför måste föräldrar vid inskrivning ge friskolan alla upplysningar som kan vara av betydelse för att bedöma barnets särskilda stödbehov
och förutsättningar att klara sina studier... Om det i efterhand visar sig att friskolan inte fått alla uppgifter för att bedöma stödbehovet och kommunen inte vill svara för eventuella extra kostnader kan det bli svårt att tillgodose stödbehoven och eleven kan tvingas lämna skolan.”

Festlig inställning till barn med behov av särskilt stöd, det där. Riktigt festlig. Får man hoppas på en liten bojkott av Täby friskola? För det är väl så de som försvarar systemet vill att det ska fungera? Att de dåliga skolorna ska gå i konkurs. Ser fram emot att se friskolevännerna gå man ur huse och bojkotta Täby friskola.

http://www.politism.se/story/bojkottar-du-taby-friskola/#post-6627