Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 29 januari 2014

Hårdare styrning väntar friskolorna

Förslaget om hårdare kontroll av friskolor får stort stöd. Och redan innan lagförslaget har kommit, så skärper Skolinspektionen kontrollen av friskolornas ekonomi. För första gången har också friskolor dömts att betala vite för att kvaliteten är för dålig.

Friskolekommitténs förslag kom i augusti. Sex riksdagspartier står bakom uppgörelsen, som går ut på att friskoleföretagen ska granskas hårdare på olika sätt. Friskolekommittén vill införa offentlighetsprincip för friskolorna och meddelarskydd för dess anställda, den vill att ägarnas lämplighet och långsiktighet ska prövas hårdare, att kommunens inflytande över etableringen av nya friskolor ska öka, och att det ska skrivas in i bolagsordningen hos friskoleföretagen att syftet är att ge undervisning av god kvalitet.

Svaren från remissinstanserna kan sägas vara förutsägbara (se faktaruta för några åsikter).
Så småningom väntas en proposition från regeringen i frågan. Men redan nu har Skolinspektionen ökat trycket på friskolorna. I år ger regeringen ett extra anslag på 3,5 miljoner kronor för att Skolinspektionen noggrannare ska kunna granska friskolors ekonomi. Nästa år väntas anslaget öka till 7 miljoner kronor om året.

Nu håller den nya enheten på att byggas upp på Skolinspektionen.
–  Uppgiften är att stödja avdelningarna i ekonomiska bedömningar vid tillsyn av skolor, men också att skapa överblick över vad som händer på marknaden. Vi inser att vi inte har haft nog kompetens på det ekonomiska området, det är inte helt lätt att genomskåda koncernägande i flera led, säger Peter Ekborg, biträdande generaldirektör på Skolinspektionen.
Insikten kom i samband med friskoleägaren JB-koncernens konkurs förra året. Nuvarande regler tillåter inte att Skolinspektionen granskar hela skolkoncerner, utan bara varje enskild huvudman. Skolinspektionen kan inte heller komma med kritik bara för att en skolas ekonomi ser ut på ett visst sätt.
– Men vi hoppas kunna göra tydligare kopplingar mellan kvalitet och ekonomi, och bli bättre på att förutsäga vad som händer, säger Peter Ekborg, som tror att bättre offentlighetsregler hos friskoleföretagen kan leda till att granskningen går lättare.
Förra veckan dömdes två friskolor, Energigymnasiet i Täby och i Upplands-Väsby, att betala 300 000 kronor vardera i vite för att de inte hade rättat sig efter Skolinspektionens krav på förbättrad kvalitet. Det var den första domen någonsin i domstol. Två fall till väntar på avgörande.
Däremot har Skolinspektionen själv avvisat ett förslag till skärpning av reglerna kring vite. Friskolekommittén föreslår att varje fall av allvarlig kritik automatiskt ska kopplas till vite.
– Det avstyrker vi, säger Peter Ekborg.
JB-koncernens konkurs förra året är en orsak till att friskolorna ska kontrolleras noggrannare.

 http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=817440&epslanguage=sv