Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 23 januari 2014

Skolinspektionen: Segra tvingas vidta åtgärder.

Bland annat nämn att elever som lätt når kunskapskraven skall ges stimulans för att nå längre.

Samt förebygga att elever drabbas av kränkande behandling, skolinspketionen noterar "att det finns ett hårt förhållningssätt eleverna emellan som ofta leder till bråk"

Eleverna som har svårt att nå kunskapskraven måste få stöd. " Intervjuer med lärare, elevhälsa och rektor visar att de stödinsatser som eleven erbjuds inte utgår från en utredning om elevens behov, vilket enligt Skolinspektionen inte är acceptabelt."Ur. HD.se Efter att ha granskat Segragymnasiet kräver Skolinspektionen åtgärder på flera områden. Bland annat måste elever som lätt når kunskapskraven få bättre stimulans.
Skolinspektionen fortsätter sin tillsyn av skolorna i Klippans kommun med Segragymnasiet, före detta Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby.
Skolinspektionens helhetsbedömning är att Segragymnasiet i många avseenden lever upp till skolförfattningarnas krav. Trots det når inte alla elever grundläggande behörighet till högskolestudier. Den genomsnittliga betygspoängen har försämrats.
Skolinspektionen förelägger skolan att vidta en rad åtgärder.
En av dem är att elever som lätt når kunskapskraven ska ges stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. Skolinspektionen skriver att eleverna sällan ges uppgifter på varierande nivåer och att eleverna i de flesta ämnen själva måste be läraren om extrauppgifter.
Skolans rektor Helena Esbjörnsson säger att det är något man nu ska ta tag i.
– Jag kommer att träffa pedagogerna regelbundet den här terminen för att prata kring frågan. När vi får arbetsro och vet att skolan har en framtid är kvaliteten i utbildningen en hjärtefråga för mig.
Vidare kräver Skolinspektionen att skolan genomför åtgärder för att förebygga att elever utsätts för kränkande behandling. Skolinspektionen noterar att det finns ett hårt förhållningssätt eleverna emellan som ofta leder till bråk. En bild som Helena Esbjörnsson inte riktigt känner igen.
– Jag upplever inte det som ett jättestort problem, säger hon.
Enligt lärarna har det funnits en värdegrundsgrupp på skolan tidigare.
– Det finns andra sätt att jobba med värdegrunden än genom gruppen. För mig är det inget man gör en viss tid, utan det är ett arbete som pågår varenda dag, säger Helena Esbjörnsson.
Ett tredje krav är att elever ska få det särskilda stöd de behöver för att nå kunskapskraven. Intervjuer med lärare, elevhälsa och rektor visar att de stödinsatser som eleven erbjuds inte utgår från en utredning om elevens behov, vilket enligt Skolinspektionen inte är acceptabelt.
Helena Esbjörnsson håller med.
– Vi började terminen med att specialpedagogen var här och hjälpte oss i gång med arbetet. Det är en av sakerna som vi ska följa upp tydligt under terminen.
Skolinspektionen kräver också att det upprättas individuella studieplaner för varje elev och att det ska finnas ett skolbibliotek. Intervjuer med lärare visar att studieplanerna inte uppdateras kontinuerligt och att det visat sig vid flera tillfällen att uppgifterna i dem inte är korrekta. Kurser kan saknas och vissa betyg som förts in är felaktiga. Studieplanerna förvaras centralt på förvaltningen i Klippan. Detta problem berör dock alla gymnasieenheter, inte bara Segragymnasiet, påpekar Helena Esbjörnsson.
Skolinspektionen noterar att Helena Esbjörnsson bara arbetat på skolan några få månader och under den tiden lagt ner mycket arbete på att förbereda ansökan om att få driva en friskola.
– När jag jobbat här lite längre ska vi få ordning på allt de tar upp, säger hon.
Nicklas Nordström

  http://hd.se/klippan/2014/01/17/flera-krav-pa-segragymnasiet/