Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

onsdag 12 februari 2014

Kritik mot Petersvenskolans skolgård

Det blåser på nytt om Petersvenskolan i Landskrona och det har blivit en politisk fråga. Många tycker att skolgården är för liten och inte lämplig för barn. Miljönämndens ordförande tycker att man bör har mer än 30 kvadratmeter per barn. Dagen när HD var på besök påminde skolgården mest om en stor pöl med lera, men rektorn är i vanlig ordning nöjd och säger: "-vi är också ute mycket i parkerna i stan."

Röster höjdes för att föräldrar själva har ett ansvar att informera sig om hur liten skolgården är och om man tycker den är lämplig när man väljer att placera sitt barn i friskola.

Som alltid annars, allt är inte guld som glimmar.
HD.se: Petersvenskolans skolgård är för trång enligt delar av oppositionen, som anser placeringen vid Järnvägsgatan olämplig för de yngre eleverna.
I höstas flyttade Petersvenskolan in i skollokaler på Järnvägsgatan, som senast var hemvist för det fristående gymnasiet Humanus.

Men eftersom fastigheten är ämnad till bostäder och handel enligt gällande detaljplan, fick skolan bara ett tillfälligt bygglov, till december 2017.
För att kunna få ett permanent bygglov har nu fastighetsägaren Tornet bett om en detaljplaneändring för delar av kvarteret Karl XV – Borgmästargatan 16 och Järnvägsgatan 8-12.

Stadsbyggnadsförvaltningen är positivtill förslaget, som innebär att även skola, kontor och vård blir tillåtet i byggnaderna. Ändringsförslaget är nu ute på samråd.
Men det fanns kritiska röster då miljönämnden och kommunstyrelsen yttrade sig om förslaget i veckan. Kontor och vård är man överens om.
Den största stötestenen är lekytan – den 1 400 kvadratmeter stora innergården.

Lilian Håkansson (MP), ordförande i miljönämnden och kommunstyrelseledamot, jämför med Malmö stads riktlinje på 30 kvadratmeter lekyta per förskolebarn.
– Men även för lågstadieeleverna är det för liten yta. Sjuåringar behöver lika mycket plats som sexåringar, säger Lilian Håkansson.
Därför anser Miljöpartiet och Socialdemokraterna att placeringen är olämplig för skolverksamhet, särskilt inom förskolan och lågstadiet.
– Vi är glada att vi har den här gården, säger Anders Westerlund, rektor för Petersvenskolan i Landskrona.

Det finns en multisportplanoch en klätterställning, och enligt rektorn kommer det att bli fler bänkar och grönytor. När tidningen hälsar på är ingen ute i ösregnet och leran. Men han har förtroende för att fastighetsägaren löser det uppenbara dräneringsproblemet.
– Vi är också ute mycket i parkerna i stan. Det är det som är vårt koncept, och det är därför vi ligger centralt, säger Anders Westerlund.
Med tanke på närboende ville S och MP också göra en bullerutredning.
– Det var förvånande att borgarna inte ens ville utreda, säger oppositionsrådet Niklas Karlsson (S).
I miljönämnden på onsdagskvällen anslöt sig SD till kritiken, som fick majoritet.

Till kommunstyrelsemötet i torsdags hade dock SD ändrat sig i samma ärende, och röstade med FP och M bort kritiken.
– Med mer fakta på bordet gjorde jag en annan avvägning i kommunstyrelsen. I grunden anser jag att man inte ska blanda barn av olika åldrar. Men det är upp till föräldrarna, säger Olov Stråmark (SD), som var med på båda mötena.
Efter samrådet kommer detaljplaneändringen på nytt till politikerna för beslut.

Magnus Arvidsson

http://hd.se/landskrona/2014/02/10/kritik-mot-skola-pa-central/