Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 10 februari 2014

Svårare att få barnomsorg på obekväm tid

Behovet av barnomsorg på obekväma tider har ökat. Det blir en ekonomisk utmaning för kommunen som kan leda till att inte alla som önskar får plats.

I fjol kostade kommunens barnomsorg på obekväma tider närmare 900 000 kronor – mot budgeterade 800 000 kronor. Samma summa ligger i potten i år och redan nu ser förvaltningen att pengarna inte kommer att räcka – varken för verksamhetens nuvarande omfattning eller för den ökning som det finns behov av.


På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i veckan lyftes frågan om att omfördela pengar och på så sätt utöka budgeten. Men beslutet blev att i stället anpassa verksamheten efter pengarna.
– Det kan få konsekvensen att det finns de som inte får någon plats, det blir en striktare prövning och platser kan även komma att omprövas, säger skolchef Janeric Assarsson.
– Vi kan säga nej på grund av resursbrist, säger buns ordförande Tommy Cedervall (FP)
Det blir därför skärpta krav för att beviljas denna typ av omsorg och alla beslut om nattomsorg ska omprövas i sommar. Under våren skickas de nya riktlinjerna ut.
– Om vi exempelvis beviljat omsorg en natt per vecka och detta inte behövs tre gånger i rad, då har vi rätt att dra in beslutet. En annan riktlinje är att föräldrar som har gemensam vårdnad men inte bor i hop förväntas lösa omsorgen med varandra, där är vi mer tydliga i dag, säger förskolechef Anneli Persson Dalberg.

26 barn har beviljats omsorg och tre står i kö. Flest familjer har behov av hjälp kvällstid, några nattetid och några på helger. Alla lösningar är individuella, exempelvis används dagbarnvårdare och barnbiträden som vistas i hemmen nattetid.
Diskussionen om att starta ett kommunalt "nattis" har pågått i flera år, så sent som i april förra året röstade fullmäktige ner ett sådant förslag från S. Men man beslutade också göra informationen om kommunens befintliga service på detta område tydligare på kommunens hemsida, och med detta ökade antalet ansökningar.

– Tidigare har vi utrett ett nattis och det finns fortfarande med, jag tror det skulle vara en bättre lösning även utifrån likställighetsprincipen, säger Anneli Persson Dalberg.
Om starten av ett nattis skulle bli billigare än dagens lösningar är svårt att beräkna, anser förskolechefen.
– Det beror hela tiden på hur många barn man har, men ökar omsorgsbehovet ökar också anledningarna till att starta ett nattis.
Jessika Jellbom

http://hd.se/klippan/2014/02/03/striktare-regler-kring/